Proč se stát členem

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace či prestiž? Chcete se podílet na tvorbě podnikatelského prostředí v ČR? Chcete, aby nebyly schvalovány nesmyslné zákony?

Staňte se členem Hospodářské komory České republiky!

Další výhody členství

 • V celé ČR máme více jak 16 tisíc členů, respektive 20 tisíc, započítáme-li členy našich kolektivních členů. Naše členská základna stále roste, jen za loňský rok o 10 procent
 • Mezi naše členy patří fyzické i právnické osoby všech velikostí, tedy živnostníci, řemeslníci, mikro, malé, střední i velké nadnárodní firmy. Více než 60% nejúspěšnějších firem, které figurují v žebříčku Czech Top 100, je členem HK ČR
 • Podnikatelům je k dispozici 14 krajských a 46 okresních komor, kde mohou využívat našich služeb. Najdete nás v každém okrese
 • Komoru tvoří 127 profesních sdružení, která reprezentují všechny podnikatelské oblasti s výjimkou zemědělství
 • HK ČR poskytuje širokou paletu služeb pro podnikatele a zejména pro exportéry. Služby poskytuje v rámci republikové sítě ve všech regionech ČR
 • Členství není povinné, ale za 500 Kč ročně v případě fyzické osoby a 5 000 Kč v případě právnické osoby má náš člen přístup k řadě unikátních informací, kontaktů a akcí. Získává tím možnost aktivně se zapojit do podoby vznikající legislativy. Členem Komory lze být prostřednictvím regionální komory i profesního sdružení
 • Podnikatelům je po celé ČR každý den k dispozici 350 pracovníků komory. Pomohou např. s odborným dotazem i vyplněním formuláře
 • Poskytujeme slevu 33 % na školení autorizovaných osob k získání pedagogické způsobilosti (pro autorizované zástupce HK ČR zdarma)
 • V procesu připomínkování legislativních (zákony, vyhlášky) i nelegislativních (zprávy, koncepce, akční plány, konzultace) materiálů a nové legislativy EU se zasazujeme ve prospěch podnikatelů o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Disponujeme sítí stovek expertů zapojených do 23 odborných sekcí
 • Členové mají možnost využít zvýhodněnou inzerci a PR články v časopisu Komora s 35% slevou
 • Aktuální informace o evropských projektech jsou vždy posílány členům příslušných sekcí
 • Pro členy HK ČR poskytujeme slevu 10 % na teritoriální semináře
 • Prostřednictvím sítě sektorových rad jsme díky našim zapojeným odborníkům vytvořili přes 900 profesních kvalifikací a tím dali příležitost více než 145 tisícům pracovníků ke zvýšení či doplnění potřebné kvalifikace
 • V letech 2014-2017 jsme uspořádali 64 podnikatelských misí do 53 zemí, z nichž většinu tvořily perspektivní země mimo EU.  Jsme specialistou na náročnější trhy třetích zemí, otevřeli jsme Bránu do Persie. Jsme lídrem ekonomické diplomacie, se zahraničními partnery udržujeme a rozvíjíme bohaté obchodní kontakty
 • Jsme jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to již od roku 1993. Nejsme tedy pouhým zájmovým spolkem ani státem řízenou organizací. Svou činností navazujeme na tradici obchodních komor z roku 1850
 • Propojení se zahraničními komorami nejenom v EU přes EUROCHAMBRES přináší členům nové příležitosti pro obchodní spolupráce

Zvyšujeme Vaši prestiž

Prosazujeme a ochraňujeme zájmy podnikatelů v ČR. Na rozdíl od jiných zaměstnavatelských svazů je činnost komory ukotvena zákonem, což jí zajišťuje výjimečné postavení při hájení zájmů podnikatelů jak na půdě Parlamentu ČR, tak i ministerstev a úřadů státní správy.

Jako člen Hospodářské komory můžete používat logo na svých elektronických a tištěných dokumentech, což Vám dodá punc solidní a stabilní firmy.

Propagujeme Vaše podnikání v regionu i v celé ČR 

Jako člen Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se můžete bezplatně prezentovat na webových stránkách a sociálních sítích KHK MSK. Každé 3 měsíce můžete informovat ostatní o novinkách ve svém podnikání a nabídce služeb. Informace zašleme také v newsletteru členským firmám.

Dostaneme Vás na zahraniční trhy 

Jsme partnerem sítě Enterprise Europe Network (EEN) v České republice. EEN je mezinárodní síť na podporu podnikání a inovací. Poskytuje služby malým a středním firmám s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na světových trzích.

Vzděláváme Vás 

Naše workshopy, semináře a konference mají vždy vysokou úroveň a naši lektoři jsou odborníci z praxe.

Zdarma proškolíme Vaše zaměstnance 

Můžete se zapojit do projektu Vzdělávání firem a doučit se angličtinu nebo rozšířit své znalosti informačních technologií. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, kurzy jsou zaměřeny na získání měkkých a manažerských dovedností, ekonomicko-právních, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání.

Právní elektronický systém

Hospodářská komora ČR nabízí unikátní a ojedinělou službu – Právní elektronický systém (PES), která má firmám všech velikostí a oborů pomoci v podnikání. Tento systém má za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů, přehledně a na jednom místě.

S námi můžete ovlivňovat zákony

Chcete změnit legislativu? Jste nespokojeni s podmínkami pro své podnikání? Hospodářská komora zpřístupňuje znění vznikajících zákonů on-line. Pozměňovací návrhy upravuje do legislativní podoby a za pomoci špičkových právníků uplatňuje v meziresortním připomínkovém řízení. Za zájmy podnikatelů lobbuje u poslanců, senátorů i evropských institucí.

Denně zpracováváme Vaše podnikatelské dotazy

Potřebujete poradit? Podnikatelům poskytujeme aktuální, úplné a přesné informace o povinnostech při podnikání či obchodních příležitostech v ČR i zahraničí

Zasíláme informace důležité pro Vaše podnikání

Členským firmám pravidelně rozesíláme Newsletter KHK MSK, informujeme o novinkách v podnikání, předáváme nabídky a poptávky na zahraniční partnery.

 

Přihláška ke členství v KHK MSK – HK ČR