Představenstvo


Aktuální seznam členů představenstva a dozorčí rady Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK)

 

Představenstvo KHK Moravskoslezského kraje

Předseda:

 • Ing. Jan Březina, Slezská důlní díla, a.s.

Místopředsedové:

 • Ing. Pavel Bartoš, F I T E a.s.
 • Ing. René Kolek, Průmyslové montáže s.r.o.
 • Ing. Jan Skipala, PhD., Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska

Členové:

 • Ing. Pavel Bartoš, F I T E a.s.
 • Ing. Ivo Barteček, majitel
 • Květoslav Bašista, Bašista strojírenská výroba
 • Ing. Jan Březina, Slezská důlní, a.s.
 • Ing, Jan Czudek, Třinecké železárny, a.s.
 • Ing. Milan Dobiáš, Hutní projekt Ostrava a.s.
 • Ing. Heřman Michal, OKD, a.s.
 • Lukáš Pavelek, Pavelek s. r. o.
 • Ing. René Kolek, Průmyslové montáže s.r.o.
 • Ing. Miroslav Paloncy, PALFRIG Ostrava
 • Ing. Tomáš Pastrňák, MBA, R.F.T. s.r.o.
 • Ing. Jan Skipala, Ph.D., Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., VŠB-TU Ostrava
 • Libor Václavík, LIBROS Ostrava
 • Ing. Rostislav Zabystrzan, STEELTEC CZ, s.r.o.


Dozorčí rada KHK MSK

Předseda:

 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Členové:

 • Ing. Alan Vápeníček, CSc., DTO CZ, s.r.o,
 • Ing. Jarmila Kolatová, REKVAL, s.r.o.