Představenstvo


Aktuální seznam členů představenstva a dozorčí rady Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK)

Představenstvo KHK Moravskoslezského kraje

Předseda představenstva:

Místopředsedové představenstva:

Členové představenstva:

 • Bašista Květoslav, majitel, Bašista – strojírenská výroba
 • Ing. Barteček Ivo, majitel, Havířov
 • Ing. Březina Jan, člen představenstva, Slezská důlní díla, a.s.
 • Ing. Burkovič Radovan, JOB – centrum Ostrava s.r.o.
 • Ing. Czudek Jan, předseda představenstva, Třinecké železárny, a.s.
 • Ing. Jandová Bára, MOSTÁRNA Lískovec, spol. s.r.o.
 • Ing. Kolek René, jednatel, Průmyslové montáže s.r.o.
 • Ing. Kramolišová Lidmila, EDUCA – střední odborná škola, s.r.o.
 • Ing. Paloncy Miroslav, majitel, PALFRIG Ostrava
 • Ing. Pastrňák Tomáš, MBA, jednatel, R. F. T. s. r. o
 • Pavelek Lukáš, jednatel, Sysportal, s.r.o.
 • Ing. Skipala Jan, PhD., prezident, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
 • prof. RNDr. Snášel Václav, CSc., VŠB – TU Ostrava
 • Mgr. Staňková Vanda, ODK, a.s.
 • Mgr. Šušková Radka, New Dimension, s.r.o.
 • Václavík Libor, majitel, LIBROS Ostrava
 • Ing. Zabystrzan Rostislav, jednatel, STEELTEC, s.r.o. Třinec

Dozorčí rada:

 • Ing. Kolatová Jarmila, REKVAL, s.r.o.
 • doc. RNDr. Krajčík Vladimír, Phd., Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
 • Ing. Vápeníček Alan, CSc., Dům techniky Ostrava CZ, s.r.o.