Poradenství

Obrátit se na nás můžete s otázkami týkajícími se podnikatelské činnosti, u mezinárodního obchodu vám poradíme a pomůžeme zajistit průvodní doklady pro export zboží. Zprostředkujeme vám i specializované poradenství.

Své obchodní záměry a konkrétní potřeby můžete projednat s odborníky Enterprise Europe Network. Při poskytování poradenství a vyhledávání vhodných obchodních kontaktů využíváme rozsáhlou síť spolupracujících partnerů v 60 zemích.

Poradenství poskytujeme ve spolupráci s partnerskými komorami a dalšími organizacemi doma i v zahraničí.

Bezplatné poradenství v oblasti:

– zahájení podnikání v ČR/EU
– dotace pro podnikatele
– přeshraniční poskytování služeb v EU
– legislativa
– daně
– zaměstnávání cizinců
– ochrana duševního vlastnictví
– uvádění výrobků na trh

Novinkou roku 2023 je vytvoření Kontaktního místa pro podnikatele pro uvádění výrobků na trh – provádění pravidel EU pro výrobky. Poradíme vám, jak plnit povinnosti podnikatelů kladené pravidly EU stanovující technické požadavky na výrobky a požadavky na obecnou bezpečnost výrobků.

Tématem konzultací mohou být požadavky směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, právních předpisů týkajících se odpovědností za vady a zejména harmonizačních právních předpisů, které se týkají vyrábění, dodávání a uvádění výrobků na trh. Dále pak povinnosti účastníků v dodavatelském řetězci, požadavky na výrobky a posuzování shody výrobků. Tedy požadavky na výrobky a Certifikace výrobků pro trh EU.

Členové KHK MSK mohou využít bezplatnou konzultaci v rozsahu 45 min jednou měsíčně v KHK MSK Ostrava.

———

Kontakt:
Ing. Hana Simonová, tel.: +420 724 613 918, E-mail: h.simonova@khkmsk.cz 
Mgr. Jan Skipala, tel.: +420 602 429 609, E-mail: j.skipala@khkmsk.cz