Poradenství

Obrátit se na nás můžete s otázkami týkajícími se podnikatelské činnosti, u mezinárodního obchodu Vám poradíme a pomůžeme zajistit průvodní doklady pro export zboží. Zprostředkujeme Vám i specializované poradenství.

Své obchodní záměry a konkrétní potřeby můžete projednat s odborníky Enterprise Europe Network. Při poskytování poradenství a vyhledávání vhodných obchodních kontaktů využíváme rozsáhlou síť spolupracujících partnerů v 60 zemích.

Poradenství poskytujeme ve spolupráci s partnerskými komorami a dalšími organizacemi doma i v zahraničí.

Bezplatné poradenství v oblasti:
– zahájení podnikání v ČR/EU
– dotace pro podnikatele
– přeshraniční poskytování služeb v EU
– legislativa
– daně
– zaměstnávání cizinců
– ochrana duševního vlastnictví

Kontakt:
Ing. Hana Simonová, tel.: +420 724 613 918, E-mail: h.simonova@khkmsk.cz 
Mgr. Jan Skipala, tel.: +420 602 429 609, E-mail: j.skipala@khkmsk.cz