MYTO CZ


Elektronické mýtné

Změny mýtného systému od 1.1.2021

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1.1.2021 došlo ke změnám v mýtném systému. Změny se týkají nových parametrů pro výpočet sazeb mýtného, došlo k rozšíření emisní normy EURO VI, o vozidla poháněných na CNG a CNG-BIO, zavedla se tzv. dynamická změna hmotnosti pro výpočet sazeb mýtného, došlo k rozšíření nově zpoplatněných úseků dálnic a změny se dotkly i autobusů a možnosti uplatnění větších slev na mýtném. Podrobnější informace najdete na stránkách provozovatele mýtného systému.

Česká republika od 1. prosince 2019 přešla na satelitní mýtný systém konsorcia CzechToll / SkyToll.

Komu je určeno

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří užívají zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Základní informace k satelitnímu mýtnému systému

 • Provoz nového satelitního mýtného systému byl v ČR zahájen 1. prosince 2019
 • Vratná kauce za jednu palubní jednotku činí 2 468 Kč
 • Bankovní záruka kryje pouze spotřebované mýtné, vratná kauce se hradí zvlášť
 • Pro vystavení bankovní záruky se musí použít pouze jednotný formulář dostupný na www.mytocz.eu
 • V případě, že jako provozovatel vozidla již máte registrovanou bankovní záruku u bývalého provozovatele mýtného systému a chce bankovní záruku využívat i nadále, musíte si u své banky vyřídit dodatek ke své stávající bankovní záruce na tomto formuláři
 • Nechcete-li využívat bankovní záruku nebo je pro Vás její vyřízení komplikované nebo chcete platit mýtné na fakturu, poté využijte PROFIT KARTU
 • Palubní jednotky vyžadují trvalé elektrické napájení prostřednictvím palubní zásuvky (12/24V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy vozidla (na 15 kontaktních místech lze zakoupit speciální kabelovou sadu pro trvalé napájení palubní jednotky)
 • Od 1. ledna 2020 se mýto platí i na vybraných silnicích 1. třídy celkem nově na dalších 860 kilometrech
 • Sazby mýtného za ujetý kilometr se od 1.12.2019 nezměnily
 • Placení mýtného probíhá v režimu PRE-PAY nebo POST-PAY
 • Minimální částka pro předplacení mýtného je 1 000 Kč
 • Provozovatelé, kteří mají vozidla osvobozená od zpoplatnění, mohou i nadále používat stávající palubní jednotky KAPSCH do konce jejich životnosti, a to i po 1.12.2019. V současné době není nutné tyto jednotky měnit.

Potřebné doklady k registraci vozidel do nového mýtného systému

 • Rozsah vyžadovaných dokladů pro provedení úspěšné registrace do nového mýtného systému se oproti původnímu systému nezměnil

Registrace do satelitního mýtného systému

Kde vyřídíte:

Mapa distribučních a kontaktních míst

Na kontaktních místech je možné:

 • Zaregistrovat se do satelitního mýtného systému (režim PRE-PAY i POST-PAY)
 • Uzavřít smlouvy v režimu následného placení (režim POST-PAY)
 • Předplatit si kredit v režimu placení předem (režim PRE-PAY)
 • Zaplatit kauci a vyzvednout si příslušnou palubní jednotku
 • Zakoupit si montážní sadu pro trvalé zapojení palubní jednotky do napájecí elektrické soustavy vozidla
 • Získat další informace o satelitním mýtném systému a obdržet informační materiály

Profit karta hospodářské komory


Zajistěte si mýtné skrze Hospodářskou komoru České republiky bez nutnosti bankovní záruky a s možností platby na fakturu.

Pro podporu dopravců přinášíme exkluzivní a bezplatnou službu v podobě PROFIT KARTY.

PROFIT KARTA_leták

Změna přihlášení do zákaznické samoobsluhy

Vstup do zákaznické samoobsluhy systému elektronického mýtného je od 1. 7. 2020, na základě zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, umožněn jen již výhradně s bezpečnostními identifikačními prostředky. Více informací najdete v tomto článku.

Registrace do slovenského mýta:

Na kontaktním místě Krajské hospodářské komory MSK na ulici Výstavní 2224/8 v Ostravě  Mariánských Horách je možné požádat o registraci do slovenského mýtaRegistraci velmi snadno vyřídíte prostřednictvím naší PROFIT KARTY.

Ke stažení

Záruční listina – dodatek (PDF formulář)
Plná moc pro vyřízení mýta (PDF formulář)
Plná moc pro vyřízení mýta – hromadná (PDF formulář)
Čestné prohlášení k trvale manipulačním značkám (PDF formulář)

Pro vyplnění PDF formulářů doporučujeme použít bezplatný Adobe Reader v aktuální verzi.

Kontakty

Webový portál a zákaznická linka MYTO CZ

Pro dotazy a oficiální informace týkající se provozu nového mýtného systému využijte www stránek: www.mytocz.eu, e-mail: info@mytocz.eu a zákaznické linky: +420 243 243 243

Kontaktní místo KHK MSK

Provádí: příjem a výdej palubních jednotek, doplatky mýta, uzavírání smluv a další služby týkající se mýta.

Adresa: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory
E-mail: mytoostrava@khkmsk.cz
Telefon: +420 724 613 914, +420 724 613 915, +420 724 008 660
Provozní doba: 7:30 – 15:30

Ostatní kontaktní místa HK ČR

V rámci všech regionů České republiky se můžete obracet i na zbývajících 14 kontaktních míst, které poskytují totožné služby pro vyřízení mýta.