Přihláška


Pokud máte zájem o členství v Krajské hospodářské komora Moravskoslezského kraje, zašlete řádně vyplněnou přihlášku a výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku na e-mail: info@khkmsk.cz