Služby

Podporujeme podnikatele v kraji s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Jde zejména o poradenské a konzultační služby spojené s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, podporu vzdělávání a pomoc při vstupu na zahraniční trhy.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) jako institut podpory firem Moravskoslezského kraje zastřešuje celé spektrum podnikatelů a firem se zaměřením na nejrůznější obory. V současné době Komora reprezentuje v rámci Moravskoslezského kraje téměř 700 ekonomických subjektů.

Služby Krajské hospodářské komory MSK:

  • podpora exportu
  • vzdělávání zaměstnanců členských firem
  • odborné semináře, konference, workshopy
  • projekty řízené ekonomické migrace
  • networking pro členské firmy
  • celně-certifikační služby
  • elektronické mýtné
  • CzechPoint