Pomoc s pohledávkami v Polsku


Pohledávky po splatnosti jsou stále častým problémem naších členů, neboť problémy s platební morálkou se vyskytuji v rámci obchodních vztahů téměř všude.

KHK MSK působí v oblasti, ve které mnoho firem obchoduje se sousedním Polskem. Víme, že k řešení pohledávek v Polsku se často přistupuje neefektivně. Zpravidla se tento problém směruje na vlastního právníka či partnerskou právnickou kancelář.

Nemusí se však vždy jednat o nejefektivnější cestu. Český právník má totiž v podstatě dvě možnosti. Buď řešení případu zdlouhavou soudní cestou v ČR (připouští-li to smluvní vztah), anebo hledáním partnera v Polsku, kterému případ prakticky předá.

Z ověřených statistik však vyplývá, že se v současné době v Polsku vyřeší více než 2/3 pohledávek mimosoudní cestou, tedy včasným a správným vyjednáváním.

Je pochopitelné, že ten, kdo se profesionálně zabývá řešením pohledávek, by měl zvládat celý proces, tedy od upomínky, vyjednávání až po případnou exekuci.

KHK MSK se dohodla na spolupráci s polským partnerem, který splňuje uvedené nároky a už od roku 1995 úspěšně řeší pohledávky českých subjektů v Polsku. Předáte-li nám své kontaktní údaje, bude následná komunikace vedena prostřednictvím zabezpečeného systému a pochopitelně česky.

 A na konec to podstatné, za mimosoudní proces neplatíte nic, kromě předem sjednané odměny ve formě procentuálního podílu z částky, kterou skutečně obdržíte.

V některých případech je nutné zajistit ověřený překlad vybraných dokumentů, což je zpoplatněno. Zahájení případného soudního procesu obnáší příslušné správní poplatky, které hradí klient. Veškerá komunikace probíhá v češtině a je zajištěn komplexní jazykový servis.

Přihláška