Certifikáty


Ověřování certifikátů o původu zboží a vydávání ATA karnetů:
pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:30 hod. (polední pauza 11:30 – 12:00 hod.)

Ověřování probíhá v klasickém režimu. Pokud však preferujete korespondenční formu, je stále k dispozici.

Pokyny pro žadatele o ověření korespondenční formou:
Každý den do 10 hodin firma nechává certifikáty na recepci v plastové obálce, dle Ceníku HK ČR v ní ponechá PŘESNOU částku k zaplacení.
Certifikáty budou ověřeny do 24 hodin, s tím že budou připraveny následující den na recepci – k vyzvednutí do 10 hodin.
V pátek je pro ověřovací služby neúřední den
, proto certifikáty podané na recepci v pátek budou připraveny ověřené až v úterý. Využít je možné i korespondenční formu, je však nutné počítat s delší časovou prodlevou.

Kontakt:
Naděžda Zemanová – 724 008 660
Barbora Kubinová – 724 613 914

 

——–

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

 

Dále potvrzujeme 

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu  a od notářů.

Nepotvrzujeme

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

 

Konzulární legalizace na zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje Hospodářská komora České republiky v Praze.  Zprostředkovává i superlegalizaci dokumentů na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí. Kontakty naleznete v souboru Ověřování na konzulátech zajišťuje.

CENÍK:

Druh služby – zboží  Cena
Normální ověření – tři pracovní dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty) 
ověření certifikátu /původ CZ, EU/ 400
ověření faktury /původ CZ, EU/ 400
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku/ 400
ověření duplikátu certifikátu 400
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích 600
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích 600
ověření jiného dokumentu 400
ověření globálního certifikátu 2 promile z hodnoty kontraktu
– minimálně 700
– maximálně 7 000
Přednostní ověření – max. do 24 hodin + veškeré poštou zaslané dokumenty
přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/ 600
přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/ 600
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku / 600
přednostní ověření duplikátu certifikátu 600
přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích 700
přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích 700
přednostní ověření jiného dokumentu 600
vystavení duplikátů při ztrátě,
doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.
700
administrace sady dokladů 200
 Poplatky jsou uvedeny v Kč vč. 21% DPH.

Administrace certifikátu původu: 200,- Kč

Ceník tiskopisů:
certifikát originál 6,- Kč
certifikát kopie 3,- Kč
certifikát žádost 3,- Kč
FORM A 24,- Kč
podací lístek č. 1 3,- Kč
podací lístek č. 2 3,- Kč

 

Kontakty

Bc. Naděžda Zemanová Barbora Kubinová
Mobil: 724 008 660

Tel.: 597479 326

Mobil: 724 613 914

Tel.: 597479 327

E-mail: n.zemanova@khkmsk.cz E-mail: b.kubinova@khkmsk.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Úterý 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Středa 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek zavřeno

 

Soubory ke stažení:

Co s sebou

Návod

Vzor plné moci

Vzor certifkátu o původu

Šablona pro tisk

Ověřování na konzulátech zajišťuje – kontakty

podací lístek č. 2