Certifikáty


Ověřování certifikátů o původu zboží:

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

 

Dále potvrzujeme 

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu
  • plné moci a další dokumenty povahy zmocnění, u kterých je požadována následná legalizace na ministerstvu zahraničních věcí, je možné ověřit na CzechPointu

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu.

Nepotvrzujeme

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

 

Konzulární legalizace na zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje Hospodářská komora České republiky v Praze.  Zprostředkovává i superlegalizaci dokumentů na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí. Kontakty naleznete v souboru Ověřování na konzulátech zajišťuje.

Od 1. 4. 2022 je možné vyřídit certifikáty pomocí objednávkového systému. Webová aplikace pro vytváření objednávek je umístěna na adrese: https://www.e-certifikaty.cz/

Od 1. 1. 2023 navyšujeme ceny služeb ověřování certifikátů o původu zboží. Nový ceník je ke stažení zde.

CENÍK:

Druh služby – zboží  Cena

Ověření

 
ověření certifikátu /původ CZ, EU/ 726
ověření faktury /původ CZ, EU/ 726
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku / 726
ověření duplikátu certifikátu 726
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích 847
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích 847
ověření jiného dokumentu 726
vystavení duplikátů při ztrátě, doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod. 847
ověření globálního certifikátu 2 promile z hodnoty kontraktu
– minimálně 726
– maximálně 7 260

Ověření – doplňkové služby a náhrady

příplatek za doplňkové služby /vyhotovení certifikátu,
tisk certifikátu, zadání elektronické objednávky apod./

náhrada za nepřevzetí ověřeného dokumentu


 

363

100 % ceny ověření

 Poplatky jsou uvedeny v Kč vč. 21% DPH.
Ceník tiskopisů:
certifikát originál 6,- Kč
certifikát kopie 3,- Kč
certifikát žádost 3,- Kč
FORM A 24,- Kč
podací lístek č. 1 3,- Kč
podací lístek č. 2 3,- Kč

 

Kontakty

Bc. Naděžda Zemanová Barbora Kubinová

Mobil: 724 008 660

Mobil: 724 613 914
E-mail: n.zemanova@khkmsk.cz E-mail: b.kubinova@khkmsk.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Úterý 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Středa 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek zavřeno

 

Soubory ke stažení:

Co s sebou

Návod

Vzor plné moci

Vzor certifkátu o původu

Šablona pro tisk

Ověřování na konzulátech zajišťuje – kontakty

podací lístek č. 2