Certifikáty


Ověřování certifikátů o původu zboží:

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

 

Dále potvrzujeme 

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu  a od notářů.

Nepotvrzujeme

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

 

Konzulární legalizace na zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje Hospodářská komora České republiky v Praze.  Zprostředkovává i superlegalizaci dokumentů na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí. Kontakty naleznete v souboru Ověřování na konzulátech zajišťuje.

CENÍK:

Druh služby – zboží  Cena
Normální ověření – tři pracovní dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty) 
ověření certifikátu /původ CZ, EU/ 440
ověření faktury /původ CZ, EU/ 440
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku/ 440
ověření duplikátu certifikátu 440
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích 660
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích 660
ověření jiného dokumentu 440
ověření globálního certifikátu 2 promile z hodnoty kontraktu
– minimálně 726
– maximálně 7 260
Přednostní ověření – max. do 24 hodin + veškeré poštou zaslané dokumenty + elektronické objednávky
přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/ 660
přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/ 660
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku / 660
přednostní ověření duplikátu certifikátu 660
přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích 770
přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích 770
přednostní ověření jiného dokumentu 660
vystavení duplikátů při ztrátě,
doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.
770
administrace sady dokladů

vytištění certifikátu

vyhotovení certifikátu, tisk, zadání elektronické objednávky

200

50

200

 Poplatky jsou uvedeny v Kč vč. 21% DPH.

 

Ceník tiskopisů:
certifikát originál 6,- Kč
certifikát kopie 3,- Kč
certifikát žádost 3,- Kč
FORM A 24,- Kč
podací lístek č. 1 3,- Kč
podací lístek č. 2 3,- Kč

 

Kontakty

Bc. Naděžda Zemanová Barbora Kubinová
Mobil: 724 008 660

Tel.: 597479 326

Mobil: 724 613 914

Tel.: 597479 327

E-mail: n.zemanova@khkmsk.cz E-mail: b.kubinova@khkmsk.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Úterý 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Středa 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek zavřeno

 

Soubory ke stažení:

Co s sebou

Návod

Vzor plné moci

Vzor certifkátu o původu

Šablona pro tisk

Ověřování na konzulátech zajišťuje – kontakty

podací lístek č. 2