Režim Ukrajina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zprostředkujeme Vám legální pracovní povolení pro uchazeče z Ukrajiny

 

O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím Hospodářské komory ČR a rovněž prostřednictvím Krajské hospodářské komory Moravsksolezského kraje.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost včetně všech požadovaných příloh. Pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Součásti žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu Režim Ukrajina kontaktujte:

Michaela Štensová, tel.: 597 479 333, 724 613 915
Bc. Naděžda Zemanová, tel.: 597 479 326, 724 008 660

E-mail: rezimukrajina@khkmsk.cz

Informační leták o službách asistenčních kanceláří

Aktuální informace k Režimu Ukrajina

Na základě usnesení Vlády ČR č. 79/2018,  ze dne 31. 01. 2018  byly navýšeny kvóty přijímaných žadatelů v rámci Vládního programu Režim Ukrajina o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) na GK Lvov. Toto navýšení vede k řadě organizačních změn na GK Lvov. Nejdůležitější změnou, která se přímo žadatelů týká, je místo podání žádosti: počínaje 01. 05. 2018 se  žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18. Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html

S účinností od 11. 12. 2018 byla koordinačním orgánem schválena změna jedné ze základních podmínek a nyní mohou být do projektu zařazeny společnosti, které zaměstnávají minimálně 6 osob na hlavní pracovní poměr.

Nejčastější nedostatky, které celý proces řízení o žádosti zbytečně prodlužuje:

  1. chybějící doložení vztahu vlastníka nemovitosti a ubytovatele (toto platí v případech, kdy ubytovatel sám vlastníkem nemovitosti není),
  2. absence dokladu o vzdělání, pokud to pracovní zařazení cizince vyžaduje, je tento doklad nutné doložit (originál dokladu + ověřená kopie s překladem).

GK Lvov sám kontaktuje žadatele ihned po obdržení souhlasného stanoviska z MV ČR, proto je nutné v žádostech uvádět čitelně kontaktní údaje žadatele, dojde-li k jejich změně během řízení, je potřeba tyto změny sdělit GK (není třeba kontaktovat GK a dotazovat se na výsledek řízení, jednak tento není třetím nezplnomocněným osobám sdělován a jednak je tím GK zbytečně zatěžován).

Také upozorňujeme, že Režim Ukrajina je určen výhradně pro občany Ukrajiny, občany jiných států nelze do projektu zařadit.

Zákonná lhůta (dle § 169t, odst. 6c) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR) kdy je o žádosti rozhodováno, začíná až dnem podání úplné žádosti na GK Lvov, nikoli tedy dnem zařazení žadatele do režimu na MZV ani dnem dostavení se žadatele na GK (až 25 % předložených žádostí je neúplných, žadateli je vystavena výzva a dána lhůta až 30 dnů k odstranění nedostatků. Až poté, co je žádost kompletní, je odeslána na OAMP MV ČR).

Výhradně pro tento vládní projekt funguje e-mailová adresaRezimUkrajina_Lviv@mzv.cz

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.