Vysílání ukrajinských občanů do práce
do ČR z jiného členského státu EU


Státní orgány s řídící i kontrolní pravomocí v oblastech pobytu a zaměstnání cizinců na území ČR vydaly společné stanovisko k problematice vysílání občanů třetích států do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie. Učinily tak v reakci na rozšířenou nelegální praxi spočívající ve zneužívání volného poskytování služeb v rámci Evropské unie a obcházení ochrany českého trhu práce, k čemuž jsou nejčastěji zneužíváni ukrajinští občané s polským pobytovým oprávněním.
Pro ukrajinské občany byl vytvořen leták, který je informuje o podmínkách legálního vysílání občanů třetích států k poskytování služeb. Tento leták byl přeložen i do ukrajinského jazyka.

Stanovisko k problematice vysílání občanů třetích států do ČR

Informace o vysílání občanů třetích států k poskytování služeb

Informace v ukrajinštině