Dokumenty členství


Zde si můžete stáhnout Přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky, základní informace a Příspěvkový řád.

Na základě novely zákona o daních z příjmů existuje daňová započitatelnost členských příspěvků Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Více: Sbírka zákonů ČR.