Kondolenční kniha – Ing. Pavel Bartoš *1951 – †2021

Prostřednictvím této kondolenční knihy můžete vyjádřit vaši soustrast pozůstalým

Náhlý odchod místopředsedy, dlouholetého předsedy Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, prezidenta Sdružení pro rozvoj MSK a bývalého viceprezidenta Hospodářské komory ČR Ing. Pavla Bartoše nás všechny nesmírně zarmoutil. Pro Hospodářskou komoru i celý Moravskoslezský kraj toho vykonal mnoho. Bude nám chybět.

Čest jeho památce!

 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

110 komentářů na „Kondolenční kniha – Ing. Pavel Bartoš *1951 – †2021“

 1. Vážená zarmoucená rodino, milá a námi milovaná Barborko, slavná semestriko! S velikým úžasem a hlubokým zármutkem jsme byli všichni osudem přinuceni přečíst si tu hroznou, neuvěřitelnou zvěst. A tak, prosím, přijměte projev naší upřímné lítosti a účasti nad ztrátou Vámi všemi tolik milované bytosti. Pavel pro nás, zejména hornické kamarády, vždy byl a navždy zůstane symbolem moudrého, čestného člověka, zkušeného odborníka s obrovským rozhledem a neutuchající ochotou pomoci vždy z nesnází, pokud to jen trochu šlo. Patřil v oboru své působnosti mezi vysoce uznávané osobnosti a pro mladé studenty, potenciální budoucí odborníky byl vždy nejen vzorem úspěšného manažera, ale také velkým starším kamarádem, od kterého se dalo vždy něčemu dobrému přiučit. Jeho pěkný vztah k mládeži se projevoval nejen v rámci četných aktivit při spolupráci s VŠB, ale, a to zejména, láskou k našim hornickým a hornicko-akademickým tradicím. A tak se navěky zapsal do análů skoků přes kůži, coby slavný semestr a Slavné vysoké a čestné prezídium všech novodobých skoků přes kůži.
  Počínaje 132. skokem přes kůži, tedy letošním, bude mu na každé skokové sesi při hornické karmíně vzpomínkové “Již opět z věže zaznívá” prokazována za jeho zásluhy spolu s Lubošem Cwikem, Jirkou Matoušem a Annou Prokopovou nejvyšší skoková pocta. A tak bude Pavel napořád mezi těmi, které měl on tolik rád a kteří ho také měli rádi a velice si ho vážili. Čest jeho památce!

  Pavel Prokop s vlastní rodinou a také s rodinou všech hornických kamarádů.

 2. Vážená paní Barborko a rodino, přijměte prosím naší upřímnou kondolenci k úmrtí Vašeho skvělého manžela. Pavel byl pro mě symbolem neutuchajicího boje o region, hornictví, ale na druhou stranu vzorem pro starost o rodinu. Kdykoliv budete potřebovat výpomoc, jsem vám k dispozici. S úctou, Václav Kabourek.

 3. Pana Bartoše jsem si velmi vážila nejen za to, co všechno vykonal pro náš kraj. Přeji upřímnou soustrast všem pozůstalým.

 4. Na takové zprávy nejsme připraveni. Pan Bartoš byl skvělý člověk, odborník a v pravém slova smyslu člověk zapálený pro náš region. Každé setkání s ním za těch mnoho let, co jsem ho znal, bylo setkání s opravdovou osobností. Přeji upřímnou soustrast pozůstalým.

 5. Velmi mě zasáhla zpráva o ztrátě výjimečné osobnosti, pana Bartoše.
  V úctě a vzpomínkách na všechna naše setkání.
  Upřímnou soustrast všem blízkým.

 6. Člověk nemá v žívotě moc opravdových přátel. P.Bartoš byl byl jedním z nich. Upřimnou soustrast rodině.

  1. Vážená paní Bartošová,
   dovolte mi, abych Vám i celé Vaší rodině touto cestou kondoloval upřímnou a hlubokou soustrast k úmrtí Vašeho pana manžela. Jeho hlubokých znalostí a vědomostí, lidské skromnosti a upřímnosti a životního optimizmu, který z něho vyzařoval, jsem si vždy hluboce vážil a ctil. Jeho odchodem ztratil náš kraj a hornická obec nezapomenutelného nestora a srdcaře, který budiž navždy veleben a ctěn. Byl velkou osobností, na kterou se nezapomíná. Byl to vzácný člověk s potřebným nadhledem, lidskostí a entuziasmem. Odešel mi můj velký kamarád a přítel, který mě mnohému naučil a v mnohém byl i mým vzorem.
   Čest jeho památce.
   S hornickým pozdravem „Zdař Bůh“
   V úctě
   Jaroslav Páleník

 7. Pavla Bartoše, jsem osobně znal krátce, ale při našem posledním osobním setkání, jsem se setkal s člověkem velice činorodým a se zdravými názory na hospodářskou transformaci MSK, bude nám moc chybět. Rodině a blízkým přeji upřímnou a hlubokou soustrast. Čest jeho památce.

 8. Dovolte, abych jménem oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava vyjádřil upřímnou soustrast nad úmrtím pana Pavla Bartoše.