Seznam členů

Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Seznam členských firem k 1. 5. 2021

Dopravní podnik Ostrava a. s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě.   https://www.dpo.cz/

Dopravní projektování, spol. s r. o.

Hlavní činností společnosti je projektování dopravních staveb. Nabízí projektové práce v oborech železniční a silniční dopravy, pozemních staveb, městské a příměstské dopravy, sdělovací a zabezpečovací techniky a geodetickou činnost. Více: http://www.dopravniprojektovani.cz/

DOUBRAVAN CAR s. r. o.

Poskytují mezinárodní kamionovou dopravu do všech zemí EU, vnitrostátní nákladní a osobní dopravu, zemní výkopové práce včetně odvozu, opravy dopravních mechanismů, zimní údržbu cest. Více: http://doubravancar.cz/

 

DTO CZ, s. r. o.

DTO CZ (dříve Dům techniky Ostrava) je společnost zabývající se přípravou a realizací vzdělávacích, poradenských a certifikačních aktivit, organizováním rekvalifikací, kurzů, seminářů a konferencí, a poradenstvím v managementu. Více: http://www.dtocz.cz/text/10-kdo-jsme.html

Dušan Nevěřil

Mezinárodní, vnitrostátní doprava a spedice – přeprava plachtovými návěsy a návěsy s muldou. Více: http://neveril.cz/

E-TECHNIK s.r.o.

Společnost E-TECHNIK s.r.o. je českou firmou a významným dodavatelem domácích spotřebičů, jako jsou čajovary, vařiče a vysavače, činnost doplňuje výroba opracování a povlakování kovů. Více: http://e-technikas.cz/

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o.

Soukromá střední škola s akreditovanými obory vzdělání pro výuku předmětů v cizím jazyce, zapojená do celosvětově uznávané IT certifikace Mikrotik Academy. Více: http://www.educa-sos.eu/zakladni-udaje

EGT Express CZ s.r.o.

Společnost EGT Express nabízí mezinárodní kamionovou přepravu od pěti kg až po celovozové přepravy. Jejím klíčovým zaměřením je pozemní přeprava kusových a celovozových zásilek do Ruska, zemí bývalého Sovětského Svazu, Mongolska a dále zemí Blízkého a Středního východu. Více: https://www.egt.cz/cs/nase-sidlo

EKOVA ELECTRIC a. s.

Společnost EKOVA ELECTRIC a.s. vznikla v lednu 2011 jako 100% dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava a. s. vyčleněním jeho části. Společnost tak přímo pokračuje v údržbě, modernizacích a výrobě tramvají, trolejbusů a elektrobusů. Více: https://www.ekova.cz/cz/o-spolecnosti.html

ELDAM group, s. r. o.

Společnost nabízí od dílčích dodávek po komplexní řešení v těchto oblastech: měření a regulace (čidla, akční členy, řídící systémy), slaboproudá elektrotechnikavysokorychlostní elektronika (výrobní linky,testery), výroba rozvaděčů, elektroinstalace. Více: http://www.eldam-group.cz/sluzby.php