Seznam členů

Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Aktuální seznam členských firem KHK MSK

Vino – Pro, s. r. o.

Výroba a velkoobchod s vínem a mošty z Maďarska. Více: http://www.vinopro.cz

 

VOP CZ, s.p.

VOP CZ, s.p. je podnikem, který se profiluje v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. Podnik se nachází v Šenově u Nového Jičína, další část podniku je v Bludovicích nedaleko Nového Jičína.

http://www.vop.cz/

VOP GROUP, s.r.o.

Počínaje rokem 1999 společnost VOP GROUP, s.r.o. začíná klást důraz rovněž na rozvoj civilních aktivit. Otevírá se stolařské středisko, ve kterém se začíná vyrábět nábytek na zakázku a v listopadu téhož roku se otevírá prodejna spotřební elektroniky a bílé techniky. http://www.vopgroup.cz/cs/

VP BASTRO s.r.o.

Založení společnosti se datuje k roku 1952. Jsme schopni zajistit kompletní výrobní proces na ploše větší než 12.000 m2 🏭 kde disponujeme výrobní možnosti výroby do 25 tun. Více zde: https://www.linkedin.com/company/vpbastro/

VVUÚ, a.s.

Společnost VVUÚ, a.s., byla v roce 1952 založena jako Vědecko-výzkumný uhelný ústav s původním posláním řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech a těžkém průmyslu. http://www.vvuu.cz/

VVV Legal s.r.o.

Zaměřujeme se zejména na obchod, mezinárodní obchod a spory z nich vzniklé. V rámci právního poradenství pomáháme našim klientům komplexně se soukromoprávní i veřejnoprávní stránkou jejich záležitostí. https://www.vvvlegal.com/cs/

VYKRUT zahradní služby a.s.

Od počátku fungování se zaměřujeme na osobní přístup, vstřícnost a snahu splnit našim zákazníkům všechna jejich přání, ba co více, intenzivně se snažíme zákazníky překvapit kreativním přístupem, samostatností, rychlostí a dokonalostí služeb, které poskytujeme.
https://www.vysadime.cz/

VYNCKE, s. r. o.

Vyrábí zařízení ke zpracování biomasy a odpadu, průmyslové kotle na biomasu a odpady o výkonech 3 až 100 MWt. Více: http://www.vyncke.com/

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek

Jsme výrobcem firemního, pracovního, sportovního oblečení, ložního prádla a doplňků pro použití v řemeslné, průmyslové a zemědělské výrobě, ve stavebnictví, potravinářství a v obchodních zařízeních a službách.

http://www.vkusfm.cz/

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů. https://www.vsb.cz/