Seznam členů

Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Seznam členských firem k 1. 5. 2021

Mgr. Jan Kubica

V advokátní kanceláři se specializujeme zejména na rodinné právo (rozvody, péče o děti a výživné atd.). Na těchto stránkách si můžete stáhnout průvodce rozvodem manželství.

http://ak-kubica.cz/

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M

Autorské zpracování vzdělávacích odborných publikací ( v rozsahu  40-50 stran ) v rámci projektů ESF. Základy pracovního práva. Pracovněprávní vztahy. Pracovněprávní minimum pro mistry výrobních společností.

http://www.myvia.cz/lektori

Mgr. Marie Werbová, Ph. D.

Překladům a tlumočení z/do německého jazyka se profesionálně věnuje již více než 30 let. Specializuje se na překlady technických textů, ale překládá i jiné texty a dokumenty.  Německy tlumočí obchodní jednání, technická školení a mnoho dalších setkání.  Nabízí zároveň služby jako soudní překladatelka a tlumočnice s kulatým soudním razítkem. Reference spokojených zákazníků a další informace včetně kontaktů najdete na webu www.werbova.cz

Kontakt: marie@werbova.cz

Mgr. Petr Psotka, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a bytové právo(vlastnictví, nájem, SVJ), obchodní právo včetně práva obchodních společností a družstev. Řeším nekalou soutěž, autorské právo a veřejné zakázky. Nabízím právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.
www.advokatova.cz/index.html

Mgr. Tomáš Zmija

NEJLEPŠÍMI ZNALCI VAŠEHO SPORU JSTE VY. To platí. Pokud se dokážete dohodnout bez pomoci mediátorů, soudců nebo advokátů, přestaňte číst tento text a udělejte to. Je to nejlepší. Pokud přemýšlíte nebo váháte, může Vám být nápomocna mediace, jako jiný pohled na konflikt.

http://www.zmijamediator.cz/

Midico Systém, s.r.o.

Společnost MIDICO SYSTEM, s.r.o. se již od roku 1995 zaměřuje na obor elektronické ochrany zboží. Mezi hlavní kompetence patří např. zabezpečení textilního zboží pomocí anténních detektorů a ochranných etiket. Více: http://www.midico.cz/uvod/

Miroslav Lamacz

Náš solární systém prošel rekonstrukcí a vylepšením, navýšili jsme výkon. Dobře víme, co děláme a proč to děláme. Slunce nám ještě nikdy neposlalo fakturu.

https://www.lamacz.com/

Miroslav Tvrdý Autodoprava, s.r.o.

Firma byla založena 1. dubna 1992 panem Miroslavem Tvrdým, tehdy ještě jako podnikající fyzická osoba v oblasti nákladní a osobní přepravy. Postupem času se rozrůstala o nová vozidla a začala se výhradně specializovat na nákladní silniční dopravu.

https://www.atvrdy.cz/

MONTYCON gastro, s.r.o.

Dlouholeté zkušenosti
Montycon je společností s týmem profesionálů s dlouholetými bohatými zkušenostmi z různých gastronomických provozů u nás i v zahraničí a díky tomu může nabídnout vždy perfektní poradenství a služby, o čemž svědčí množství referencí a historie od roku 1996.

https://www.montycon.cz/

MORAVIA STEEL a.s.

Třinecké železárny, kterým místní neřeknou jinak než Werk, patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Dnes významný podnik s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský.

https://www.trz.cz/hlavni-stranka/1/uvod