Seznam členů

Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Seznam členských firem k 1. 6. 2020

AMBRA-Group, s.r.o.

AMBRA –Group, s.r.o. není na trhu žádným nováčkem. Pečlivě vybraný a sehraný tým kolegů vytváří již 19 let skvělé renomé této společnosti a Vám, zákazníkům, dopřejí vždy jen tu nejlepší kvalitu. Svými podnikatelskými záměry se Ambra Group postupně vypracovala ke třem divizím – interiéry, outsourcing zásobování režijním spotřebním materiálem a samozřejmostí je e-shop. Více: https://katalog.ambra.cz/

AmpluServis, a.s.

AmpluServis, a.s. je společnost, která nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Dále provádí revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti analýz paliv, vod, olejů a maziv. Více: https://www.ampluservis.cz/

Antonín Jemelka

Firma se zabývá sklenářskými pracemi v Ostravě a blízkém okolí již spoustu let. Provádíme řezání, broušení a montáž zrcadel, rámování, paspartování či zasklívání oken přímo u zákazníků doma. Dále mezi naše nabízené služby patří řezání a prodávání bezpečnostních skel a plexiskel. Více: https://jemelka.sluzby.cz/

Asental Group

Asental Group je realitní skupina, která se zabývá správou nemovitostí, zvyšováním hodnoty nemovitostí a přípravou rozvojových projektů. Základní funkcí Asental Group je poskytovat strategické, řídicí a organizační zastřešení třem divizím skupiny: Asental Business, Asental Land a Asental Reserve. Více: http://www.asental.eu/cs/group/o-nas

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR vznikla v roce 1991 jako nepolitické zájmové profesní sdružení fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení s tím, aby zajistila informovanost a hájila zájmy členské základny v tomto oboru. Více: https://www.azzcr.cz/o-asociaci/

Asociace Pracovních Agentur

Asociace Pracovních Agentur, založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Více: http://www.apa.cz/

Asociace přímého prodeje zabezpečení, s. z.

Posláním Asociace přímého prodeje zabezpečení, s. z. je činnost v oblasti poradenství a ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. A to především klamavým, silně nátlakovým až agresivním metodám prodeje.

Asociace provádí činnost prostřednictvím projektu Bezpečný byt, který je zaměřen na bezpečnost a zabezpečení proti vloupání, a projektu Preventista bytové kriminality.  V rámci těchto projektů provádí školení pro preventisty bytové kriminality. Více: http://asociace-ppz.cz/

 

 

ASSEMBLY UNIT s.r.o.

Mezi naše dovednosti podložené referencemi, které sbíráme od roku 2003, patří jak velké, tak malé stavební činnosti, a to ve všech technických oblastech jako stavby rodinných domů, sanace po povodních a požárech, statiky a dalších realizací. Více:  www.specializovana-technologie.cz.

ATACO, s. r. o.

ATACO je česká společnost, založená v roce 1991, působící na poli informačních technologií se zaměřením na poskytování komplexních dodávek zakázkového software pro velké průmyslové podniky, více: http://www.ataco.cz/cs/about/

 

ATRUCK LOGISTICS, a.s.

Převezeme Vám téměř COKOLI KAMKOLI a děláme to již víc jak 20 let. Řídíme se přitom sloganem: ATRUCK, Your ATRUCTIVE TRANSPORT, a děláme vše pro to, aby to byla pravda. Více: http://www.atruck.cz/