Seznam členů

Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Aktuální seznam členských firem KHK MSK

AMBRA-Group, s.r.o.

AMBRA-Group, s.r.o. se svými podnikatelskými záměry postupně vypracovala ke třem divizím – interiéry, outsourcing zásobování režijním spotřebním materiálem a samozřejmostí je e-shop. Více: https://katalog.ambra.cz/

AmpluServis, a.s.

AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Dále provádí revize technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti analýz paliv, vod, olejů a maziv. Více: https://www.ampluservis.cz/

Aneta Nevlingerová

Výrova textilií, oděvů a oděvních doplňků. Více zde: https://www.an-ywhere.cz/

ARMATURY Group a.s

Specializuje se především na výrobu armatur, technologických celků a související služby. Široký sortiment, kvalita výroby, možnost úprav dle požadavků zákazníků a lidský přístup z nich už dlouhá léta dělá žádaného partnera pro řadu malých i velkých firem nejen v České republice. 70 % výroby putuje do zemí po celém světě. . Více: https://www.armaturygroup.cz/

Asental Land, s.r.o.

Vedle pronájmu kancelářských budov spravuje rozsáhlé pozemky k budoucímu rozvoji. Filosofií skupiny Asental je nemovitosti smysluplně a dlouhodobě zhodnocovat a přispívat k hospodářskému rozvoji regionu. Více: https://www.asental.eu/cs/group/o-nas

Asociace Pracovních Agentur

Asociace Pracovních Agentur, založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Více: http://www.apa.cz/

Asociace ZZ-ČR z.s

Nepolitický a nezávislý spolek s právní subjektivitou. Asociace ZZ-ČR z.s. je spolkem podle zákona č. 98/2012 Sb, registrovaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce č. 615. Členy Asociace ZZ-ČR z.s. se mohou stát pracovníci v oboru zdvihacích zařízení – fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i právnické osoby. Více: https://www.azzcr.cz/

ATACO, s. r. o.

ATACO je česká společnost, založená v roce 1991, působící na poli informačních technologií se zaměřením na poskytování komplexních dodávek zakázkového software pro velké průmyslové podniky, více: http://www.ataco.cz/cs/about/

ATRUCK LOGISTICS s.r.o.

Převezeme Vám téměř COKOLI KAMKOLI a děláme to již víc jak 20 let. Řídíme se přitom sloganem: ATRUCK, Your ATRUCTIVE TRANSPORT, a děláme vše pro to, aby to byla pravda. Více: http://www.atruck.cz/

Augustin Milata

Augustin Milata – autorizovaný architekt. Kontakt: nfo@milataarchitekt.cz, web: http://www.milataarchitekt.cz/index.html