Získejte až 40.000 USD na roční projekty v jedné z prioritních zemí + reference od rozvojového programu OSN

Využijte možnosti výzvy Partnerství České republiky s Rozvojovým programem OSN (Czech-UNDP) k podávání přihlášek do programu Challenge Fund 2022.
Cílem Partnerství je podpora a šíření českých inovací a know how do šesti prioritních zemí, kde se ČR aktivně podílí na rozvojové spolupráci.

Jedná se o
: Bosnu a Herzegovinu, Etiopii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko, Zambii.

Vhodnými kandidáty pro přihlášku do Challenge Fundu jsou české soukromé firmy, start-ups, výzkumná centra, univerzity i neziskové nevládní organizace.

Úspěšní žadatelé získají finanční podporu od Czech-UNDP ve výši až 40.000 USD, přičemž je od nich vyžadováno dodatečné financování alespoň 20% celkové hodnoty projektu. Projekty realizované v rámci spolupráce Czech-UNDP jsou implementované jako projekty Rozvojového programu OSN, a firmy tak získají i zajímavou referenci od přední mezinárodní organizace. Letošní výzva je již 6. v pořadí, a celkem jsme od roku 2018 podpořili 63 projektů v šesti zemích.

Uzávěrka přihlášek je neděle 31.7. 2022, 23:59 CET.

Cílem Challenge Fundu je přenos českých inovací do 6 partnerských zemí- Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko a Zambii. Podporované inovace mohou pocházet z mnoha oblastí od zdravotnictví, komunitního plánování po implementaci moderních technologií v dopravě.

Více informací o proběhlých projektech a pravidlech programu najdete vportfoliu projektů na webových stránkách www.undp.cz.

Výzva Challenge Fund 2022 je určená českým soukromým firmám, univerzitám, výzkumným centrům a neziskovým organizacím. Žadatelé musejí mít lokálního partnera, aby se zaručila dlouhodobá udržitelnost projektů.

V rámci grantu je možno získat:
– až 40 000 USD na roční projekt
– podporu během realizace
– reference od Rozvojového programu OSN (v případě úspěšné realizace).  

Žadatelé musí také poskytnout minimální spolufinancování 20%.
Začátek implementace je předpokládaný na konec září 2022 a trvání projektu je 12 měsíců.

Pro více informací o Challenge Fundu: webové stránky UNDP, LinkedIn nebo prostřednictvím dotazů na cup.applications@undp.org.  

Projekty jsou finančně podporované Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.