Workshop Označení CE aneb jak uvést výrobek na trh

Krajská hospodářská komora MSK uspořádala ve středu 25. září 2019 workshop s názvem Označení CE aneb jak uvést výrobek na trh. Tento workshop se uskutečnil díky projektu: Kontaktní centra česko-slovenské hospodářské spolupráce, kód 304031C838, financovaného z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zástupci firem se v první části z úst vedoucí oddělení technické kontroly Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce Lucie Šnajdrové dozvěděli, jakými předpisy je upraveno označení CE a jaké jsou povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh. Podrobně se také seznámili se zákonem 90/2016 Sb., který zapracovává předpisy Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh vydávané v návaznosti na předpis Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a k výrobkům, které jsou v souladu s těmito předpisy stanoveny nařízeními vlády. Upozornila také na specifika Slovenské republiky včetně odlišností dozorových orgánů. Podrobně se také věnovala náležitostem návodů k použití výrobků, normám a příkladům z praxe, zejména nejčastějším chybám, které Česká obchodní inspekce ve firmách řeší.

Ve druhé části pak ředitel společnosti CZ testing Institute Daniel Kudláček zúčastněným přiblížil vedení a obsah technické dokumentace výrobců, rizikové analýzy, zásady v návodech k použití a poradil, jak správně na zkoušky a komunikaci s laboratořemi. „V každé organizaci je potřeba nastavit řízení rizik. Zvažování těchto rizik nahrazuje preventivní opatření, přínosem je pak lepší řízení, proaktivnější přístup ke zlepšování, podpora shody služeb s požadavky, trvalá kvalita služeb a větší důvěra zákazníků a jejich spokojenost,“ uvedl Daniel Kudláček.

Pozvánka