Vzdělávání firem – nabídka seminářů

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje  ve spolupráci s PRK Partners připravila set  odborných seminářů, které se budou realizovat  v letech 2018 – 2019.

Níže uvedené semináře můžete absolvovat zdarma v rámci  projektu „Vzdělávání firem“ (bližší informace  o možnosti zapojení zde), ostatní  za zvýhodněnou cenu.

 

 • Uzavírání smluv
 • Základy pracovního práva
 • Nekalá soutěž
 • Duševní vlastnictví
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
 • Závazky – vznik, změna, zánik
 • Ochrana osobních údajů – GDPR (příprava pozvánky, termín – 19. 1. 2018, Ostrava)
 • Odpovědnost členů statutárních orgánů
 • Insolvence
 • Veřejné zakázky
 • Exekuce a exekuční řízení
 • Pracovní a manažerské smlouvy
 • Pracovní poměr a dohody
 • Uzavírání mezinárodních smluv
 • Skončení pracovních poměrů
 • Problematika pracovnělékařských služeb
 • Novely zákoníku práce
 • Odměňování zaměstnanců
 • Ukládání povinností zaměstnancům
 • Zaměstnávání cizinců