Vzdělávání firem (2017 – 2020)


Projekt Vzdělávání firem (registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005893) byl realizován od dubna 2017 do listopadu 2020 a je jedním z nejrozsáhlejších projektů, které Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje dosud realizovala. Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt byl financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V průběhu realizace projektu bylo realizováno přes 300 kurzů v oblasti manažerských dovedností, účetních, ekonomických, právních, jazykových a IT znalostí a technického a jiného odborného vzdělání. Zapojeno bylo téměř 1300 zaměstnanců členských firem KHK MSK. Účastníci získali po proškolení a splnění předem stanovených podmínek osvědčení či potvrzení o absolvování.

Na projekt Vzdělávání firem navazuje nový projekt Vzdělávání zaměstnanců, jehož prostřednictvím bude vzdělávání pokračovat i v následujících třech letech.

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel.: +420 724 613 106, l.kozak@khkmsk.cz
————————————–