Vzdělávání firem (2017 – 2019)


Pracujte na sobě a umožněte to i svým zaměstnancům. Obstát v konkurenčním boji a udržet si inovační sílu Vám pomohou naše kurzy a odborné semináře.

Od dubna 2017 je Krajskou hospodářskou komorou MSK realizován projekt Vzdělávání firem (reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005893), financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky tomuto projektu jsme již zorganizovali okolo 250 kurzů pro zaměstnance členských firem.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kurzy jsou zaměřené na získání manažerských dovedností, ekonomicko-právních, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání. Obsah kurzů je různorodý od jazykových kurzů přes vedení a koučink zaměstnanců a novinky v daních a účetnictví až po kurzy Microsoft Office, kurzy svařování či obsluhy CNC obráběcích strojů.

Účastníci získají po proškolení a splnění předem stanovených podmínek osvědčení či potvrzení o absolvování.

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel.: +420 724 613 106, l.kozak@khkmsk.cz
————————————–

Stáhněte si kompletní nabídku kurzů viz odkaz níže:

Kompletní nabídka kurzů

Registrace – pouze pro firmy zapojené do projektu

 

Vedení a koučink zaměstnanců

KDY: 4. a 11. 12. 2019

KDE: učebna společnosti KONFUCIUS s.r.o., Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava – Poruba

 

MS Office Excel – pokročilý

KDY: 5. a 19. 12. 2019

KDE: VŠB-TU Ostrava, tř. 17. listopadu 15 (Centrum celoživotního vzdělávání), budova J

 

MS Office Excel – začátečník

KDY: 7. a 8. 1. 2020

KDE: VŠB-TU Ostrava, tř. 17. listopadu 15 (Centrum celoživotního vzdělávání), budova J

 

MS Office Excel – pokročilý

KDY: 9. a 10. 1. 2020

KDE: VŠB-TU Ostrava, tř. 17. listopadu 15 (Centrum celoživotního vzdělávání), budova J