Využijte dotace z aktuálně vyhlašovaných výzev

Upozorňujeme podnikatelskou veřejnost na vybrané nově vyhlášené a připravované výzvy.

 • Výzva na podporu digitalizace firem
  Je vyhlášena výzva umožňující využití dotací na pořízení ICT produktů a služeb v rámci Národního plánu obnovy.
  Příjem žádostí bude trvat od 16. 6. 2022 do 16. 9. 2022.
  – Dotační tituly jsou určené pro podnikatelské subjekty po celé ČR.
  Výzva „Virtuální podnik – alokace je 0,6 mld. Kč
  – Výzva „Digitální podnik“ – alokace je 1,5 mld. Kč
  Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (včetně provázaných procesů).
  Bližší informace “digitální podnik” o výzvě: www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy
  Bližší informace “virtuální podnik” o výzvě: www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy

 • Dotace na fotovoltaiku
  Výzva na podporu fotovoltaických elektráren s/bez akumulace na podnikatelských budovách a přístřešcích o výkonu od 1 kWp do 1 MWp včetně byla prodloužena.
  – Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 8. 2022
     MPO rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč.
  Výše dotace: 35 % na FVE, až 50 % na akumulaci. Alokace: 5 mld. Kč.
  Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy

 • Úspory vody v podnicích
  Stále běží výzva
  vyhlášená MPO v programu Úspory vody v průmyslu, který je zaměřen na úsporu spotřeby vody ve firmách.
  – V rámci tohoto dotačního programu můžete získat 40 % dotaci na optimalizaci spotřeby vody, recyklaci vody,
     snižování ztrát vody, retenční nádrže
  , atp.
  – Lhůta pro podání projektů: 12. 5. – 30. 9. 2022.
  Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy

 • Úspory energie
  Ministerstvo průmyslu a obchodu v první polovině července 2022 vyhlásí dotační výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Úspory energie.
  – Podpora bude směřovat na realizaci aktivit vedoucích k úsporám energií pro malé, střední a velké podniky.
  – V rámci dotačního programu je možné získat 35 – 65 % podporu dle velikosti podniku a místa realizace.
  Alokace výzvy je 10 mld. Kč.
  Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/optak

 • Inovace
  V červenci 2022 je očekáváno vyhlášení výzvy do aktivity Inovace, která je zaměřena na zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe.
  V rámci aktivity Inovace bude možné získat dotaci například na pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů.
  – Žádat budou moci malé a střední podniky a podniky do 500 zaměstnanců, tzv. small mid-caps.
  Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/optak

 • Zahajovací konference OP TAK
  Dne 2. 6. 2022 proběhla v Grandium Hotel Prague zahajovací konference nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pod názvem OP TAK STARTuje!, kterou zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU – Řídicí orgán OP TAK.
  – K rozdělení je připraveno 81,5 mld. Kč.
  – Zajímavými novinkami jsou rozšíření žadatelů pro program Inovace i o tzv. small mid-caps
     (podniky do 500 zaměstnanců)
  a také zcela nový samostatný program podporující vývoj nových SW.
  – První výzvy se očekávají v již v červenci pro tyto programy:
     Aplikace – bližší informace: www.dotace-fondy.eu/optak
     Inovace – bližší informace: www.dotace-fondy.eu/optak
     Úspory energie – bližší informace: www.dotace-fondy.eu/optak

  Pomoc HK ČR při zajištění dotací
  Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Asistenčním centrem, a.s. pro Vás připravila asistenční služby v oblasti dotačního poradenství. Hlavním cílem je informovat podnikatele a složky HK ČR o aktuálních informacích z dotačního prostředí, pomoci jim s podáním žádosti o dotaci, s následnou realizací projektů a i s řešením případných problémů.
  Tyto odborné služby a poradenství prostřednictvím HK ČR můžete získat zde: heroldova@komora.cz