Výroba s přidanou hodnotou a podpora pro Ostravu. Vláda schválila žádosti o investiční pobídky na výrobní projekty

Vláda schválila dvě žádosti o investiční pobídky, které předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o investice ze zpracovatelského průmyslu, které přinesou finance do státního rozpočtu a přispějí k posílení konkurenceschopnosti České republiky. Jedná se o projekt technologického centra pro vývoj světelné techniky a investice na rozšíření výroby kolejových vozidel o nové tramvaje v Ostravě.

V březnu vláda odsouhlasila novelu zákona, která mění proces schvalování investičních pobídek. Nově nebude nutné předkládat každou jednotlivou žádost vládě. Tento návrh novelizace však ještě nebyl projednán Parlamentem České republiky a změna bude tedy účinná pravděpodobně až koncem tohoto roku. Tyto projekty tak musí „po staru“ schválit vláda podle současných pravidel.

„Schválili jsme zajímavé investice do kvalitních projektů s vysokou přidanou hodnotou, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost České republiky, přispějí k rozvoji našeho hospodářství a v budoucnu přinesou více peněz do státní kasy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jedná se o investiční pobídku pro společnost ŠKODA EKOVA, která rozšíří výrobu kolejových vozidel o nové tramvaje v Ostravě a pobídku pro podnik Prettl Lighting, který vybuduje technologické centrum pro vývoj světové techniky.“

Investiční pobídka pro společnost Prettl Lighting & Interior GmbH odpovídá prioritám podpory projektů s přidanou hodnotou. Investice se odhaduje na 62,11 milionů korun, požadovaná investiční pobídka je 5,07 milionu korun. „Díky projektu vznikne 23 nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst, která nabídnou nadprůměrné mzdy v okrese,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Podnik ŠKODA EKOVA je součástí skupiny ŠKODA TRANSPORTATION, která je předním evropským výrobcem vozidel pro městskou a železniční dopravu. Investice bude činit 161 milionů korun s investiční pobídkou ve výši 40,25 milionu korun. V závodě bude docházet k finální výrobě tramvají. Jedná se o výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Žadatel bude k výrobě nových tramvají využívat společné know-how skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Společnost také realizovala v letech 2018-2021 vlastní VaV aktivity v souvislosti s elektromobilitou.

Zdroj: MPO