Vybrané nabídky a poptávky ke spolupráci – využijte bezplatné služby mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Vybrali jsme pro vás několik zahraničních inzerátů ze znovu zprovozněné databáze nabídek a poptávek POD (Partnership Opportunities Database) provozované sítí na podporu podnikání Enterprise Europe Network, kterou můžete začít znovu bezplatně využívat a aktivně vyhledávat potenciální obchodní partnery. Máte také možnost sami zde inzerovat a prezentovat se firmám v zahraničí. 

Vyhledávání v databázi je přehledné, rychlé a intuitivní a je určeno pro všechny podnikatele, ale také vysoké školy, výzkumné ústavy a další instituce z oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

Databáze POD umožňuje navázat kontakt s potenciálními obchodními a technologickými partnery ze 60 zemí světa a obsahuje profily firem s nabídkami a poptávkami nejen obchodními a technologickými, ale i návrhy na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

Bližší informace k práci s databází najdete na tomto odkazu.

Máte zájem o některý z níže vybraných inzerátů? Potřebujete pomoc s angličtinou, uvítáte naši pomoc při vyhledávání vhodných zahraničních partnerů v této databázi? Máte zájem o některý konkrétní inzerát, případně máte dotazy ohledně práce v databázi?     RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Kontaktujte nás: Ing. Hana Simonová, tel.: +420 724 613 918, h.simonova@khkmsk.cz, Mgr. Jan Skipala, tel.: +420 602 429 609, j.skipala@khkmsk.cz

Italská společnost specializovaná na prevenci rizik hledá výrobce inovativních trezorů na základě smlouvy o výhradní distribuci (BRIT20220901010)
Italská společnost působící 30 let na trhu cenných papírů, ve zlatnictví a bankovnictví zavádí na italský trh nové výrobky a hledá proto výrobce inovativních trezorů certifikovaných podle evropských bezpečnostních norem. Vhodný výrobce trezorů by měl splňovat požadavek optimálního poměru kvalita/cena a splňovat certifikaci podle evropských bezpečnostních norem (1143.1 od I do XIII úrovně).

Firma nabízí výhradní zastoupení a dlouhodobou spolupráci.

Řecká technologická start-upová společnost hledá různorodé odpadní materiály k nákupu
(BRGR20220916011)
Řecká začínající technologická společnost působící v oblasti průmyslových nerostů a kovů, materiálů a energií hledá různé zdroje odpadních materiálů, jako jsou zbytky bauxitu, zbytky z kovodělného nebo ocelářského průmyslu, cihly a dlaždice a další demoliční odpad, skleněný odpad a popílek ze spalování biomasy. Firma usiluje o efektivní využití odpadů z těžebního a stavebního sektoru, které produkují ročně více než 100 milionů tun odpadu, obvykle končící na skládkách. Společnost spolu s dalšími partnery vyhrála projekt financovaný EU na přeměnu těžebního a stavebního odpadu na komponenty pro stavebnictví, především jako ohnivzdorný materiál a bude zřizovat pilotní výrobní linku ohnivzdorných dlaždic, která bude mít ve srovnání s konvenčními materiály na bázi cementu minimálně o 30 % nižší náklady a o 20 % nižší emise CO2.

Firma hledá různé zdroje odpadních materiálů, jako jsou zbytky bauxitu (červené bahno), zbytky z kovodělného nebo ocelářského průmyslu, cihly a dlaždice a další demoliční odpad, skleněný odpad a popílek ze spalování biomasy. Tyto materiály mohou poskytnout výrobci nebo recyklační společnosti. Řecký start-up nabízí firmám schopným poskytnout potřebný odpad uzavření smlouvy o nákupu a preferuje obstarávání odpadu s chemickým a minerálním rozborem.


Rakouský klient hledá výrobce uzavíratelných/potištěných bavlněných tašek 25×25 cm
(BRAT20220823005)
Firma je obchodní společnost působící převážně v oblasti e-commerce (B2C) sídlící v Rakousku, která hledá výrobce bavlněných tašek s potištěnou firemní značkou na kosmetické produkty o optimální velikosti 25×25 cm. Taška by měla být uzavíratelná. Výrobce by měl splňovat následující požadavky: kvalitní výrobce, dodání prototypu před první objednávkou, rychlá implementace a dodání, dlouhodobé partnerství.

Počítá se s první objednávkou ve výši 1000 kusů. Optimálně by měl být potenciální obchodní partner schopen zajistit i potisk těchto výrobků.

Požadavky na výrobce: – evropská firma, která dokáže splnit a dodržovat standardy kvality a má zájem o dlouhodobé partnerství, je schopná rychlé implementace a dodání. Preferovaná je zkušenost s výrobou bavlněných tašek.


Bulharská společnost hledá zástupce pro distribuci jednorázových vaporizérů
(BOBG20220919012)
Bulharská společnost působící v oblasti prodeje jednorázových valorizérů hledá partnery pro podporu svého prodeje na základě obchodní smlouvy.

Bulharská společnost působící na trhu s jednorázovými vaporizéry vyvinula speciální produkt, který dodává do více než 6000 obchodů po celé zemi, velký objem dodávek tohoto výrobku putuje taky do Rumunska. Objemy prodejů v obou zemích se průběžně zvyšují. Společnost hledá partnery, kteří by jí pomohli s realizací produktu na dalších zahraničních trzích a nabízí dlouhodobou spolupráci na základě  obchodní smlouvy o distribučních službách.

Společnost provedla rozsáhlá testování a vyvinula pro evropský trh nejvhodnější příchutě.

Společnost hledá partnery se zkušenostmi v sektoru FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – distributory a maloobchodní prodejny, kteří by jí pomohli rychle umístit produkt na pulty. Partner musí: podporovat společnost v distribuci produktu, vyjednávat s maloobchodními prodejnami/řetězci (pokud se nejedná o maloobchodní prodejnu samotnou) o umístění produktu v regálech, najímat tým pro prodej produktu na trhu, předkládat návrhy na zlepšení produktu a marketingových materiálů a hledat další příležitosti k dosažení vyššího prodeje produktu.

Středisko podpory podnikání malých a středních podniků v Rumunsku má zájem spolupracovat s podobnými institucemi z jiných zemí EU
(BRRO20220913012)
Centrum hledá zahraniční partnery pro zahájení a podporu společných projektů v oblasti regionálního ekonomického rozvoje, podpory a investic malých a středních podniků, nadnárodního transferu technologií a spolupráce a rozvoje lidských zdrojů. Centrum bylo vždy propagátorem inovací a vyvíjelo aktivity na podporu transferu technologií jak mezi rumunskými firmami a výzkumným prostředím, tak mezi subjekty z Rumunska a dalších evropských zemí. Centrum je také stálým inkubátorem pro mladé konzultanty působící v regionu.

Centrum hledá následující typy partnerů:
– Poradenské subjekty pro propagaci/zavádění inovativních řešení
– Výrobce inovativních technologií/řešení, výzkumné subjekty se zájmem o transfer technologií zaměřené na MSP
– Zkušené partnery v organizaci školení/programů v oblasti transformace zelené energie a přechodu podniků
– Zkušené partnery se zájmem o mezinárodní/mnohonárodní projekty EU
– Investory, kteří hledají příležitosti v Rumunsku v oblasti výroby a služeb spojených s výrobou, logistikou a distribucí.

Německá průmyslová agentura hledá dodavatele soustružnických a frézovacích dílů, pružin a ohýbaných trubkových dílů
(BRDE20220829001)
Německý podnik působící jako průmyslová agentura hledá pro své klienty dodavatele soustružnických a frézovacích dílů, pružin a ohýbaných trubkových dílů s certifikovanými systémy managementu kvality a referencemi ze sektoru cílových zákazníků. Firma nabízí dlouhodobou spolupráci. Má zájem zejména o evropské dodavatele, kteří by byli schopni zajistit spolehlivé dodávky požadovaných výrobků.

Rakouská společnost hledá evropské výrobce spon do vlasů v různých velikostech
(BRAT20220823007)
Rakouská společnost obchodující s produkty pro vlasový styling hledá nové evropské dodavatele různých spon do vlasů. Firma je obchodní společností zabývající se převážně e-commerce (B2C). Sponky do vlasů poslouží jako doplňky nebo k fixaci vlasů k vytvoření účesu.

Rakouská obchodní společnost hledá dva různé typy spon do vlasů:

  1. velmi malá sponka, kterou lze použít k upevnění malých částí vlasů
  2. velká sponka do vlasů, kterou lze použít k sepnutí všech vlasů vzadu

První objednávka by byla 1000 kusů malých spon do vlasů a 300 kusů velkých spon do vlasů.

Německá společnost nabízí své služby v oblasti vývoje zdravotnických prostředků se zaměřením na nemagnetické a magnetické rezonanční kompatibilní produkty
(BODE20220919001)
Společnost z jihozápadního Německa je poskytovatelem inženýrských služeb pro lékařskou techniku. Nabízejí celou škálu služeb souvisejících s vývojovým procesem se zaměřením na nemagnetická a magnetická rezonanční kompatibilní zařízení na základě komerčních a našich smluv o outsourcingu.

Jako společnost s certifikací ISO 13485 pokrývá celé spektrum procesu vývoje produktu (hardwaru a softwaru): od prvního nápadu až po produkt připravený pro sériovou výrobu. Služby společnosti sahají od studií proveditelnosti, inženýrství požadavků a vývoje produktů až po ověřování a validaci, přenos návrhu, řízení rizik, inženýrství použitelnosti a klinické hodnocení. Hlavní kompetencí společnosti jsou nemagnetické a MR kompatibilní produkty (MR = magnetická rezonance) pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a vývoj podle MDR (Nařízení o lékařských prostředcích, nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích). Přinášejí jak běžné produkty do MRI, tak vytvářejí kompletní inovace se svými znalostmi alternativních aktuátorů, piezomotorů, budicích obvodů, napěťových transformátorů a ověřování kompatibility MR.

Společnost hledá obchodní a outsourcingové smlouvy s evropskými společnostmi, které potřebují spolehlivou a kvalifikovanou podporu v procesu inovací a vývoje produktů. Své služby nabízí jak malým a středním podnikům (SME), tak i větším skupinám firem.

Společnost provádí buď vývoj produktů partnera (hardwaru a softwaru) jako celku, nebo pomáhá v jednotlivých fázích jejich inovačního cyklu. Zahajuje spolupráci s novými partnery posouzením jejich nápadu na produkt nebo jejich aktuálního vývoje. V úvodní schůzce a při hloubkových diskusích jsou vyhodnoceny potřeby zákazníka, přičemž se bere v úvahu také proveditelnost. Následně společnost identifikuje a specifikuje požadavky všech zúčastněných stran, aby byly splněny všechny potřeby a byly v souladu s ISO 13485. Proces vývoje jednotlivých komponentů nebo celých produktů je prováděn se zaměřením na použitelnost podle EN 62366. Zahrnuje ověřování a validaci všech specifikovaných požadavků na produkty a příslušných norem (zejména rodiny EN 60601). Souběžně s vývojem společnost analyzuje rizika podle ISO 14971 a definuje opatření pro zmírnění rizik. Aby byl produkt připraven k sériové výrobě, nabízí společnost svým partnerům Klinické hodnocení ve spolupráci s externími odborníky a Design Transfer. Společnost nabízí veškeré služby z jednoho zdroje a od zkušeného týmu. Je tak schopen provozovat nákladově efektivní a nabízet konkurenční ceny. Společnost zvládla požadavky na vývoj zdravotnických prostředků kompatibilních s MR. Jsou tak schopni vyvinout produkty, které zajistí bezpečné a bezproblémové vyšetřovací postupy pro lékaře a snímky bez artefaktů pomocí MRI. Společnost je certifikována podle ISO 13485, a proto zaručuje nejvyšší možnou kvalitu služeb. Společnost umožňuje společnostem v oblasti lékařské techniky nabízet inovativní a bezpečné produkty rychle a v souladu s příslušnými normami.