Volební Shromáždění delegátů KHK MSK

Delegáti Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se 13. dubna 2023 účastnili Shromáždění delegátů KHK MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.
Do představenstva HK ČR byl za KHK MSK zvolen Ing. René Kolek, členem dozorčí rady HK ČR se stal Ing. Ivo Barteček.

Vedení KHK MSK bylo zvoleno v tomto složení:

Předseda představenstva

 • Ing. Kolek René, jednatel, Průmyslové montáže s.r.o.

Místopředsedové představenstva

 • Ing. Jan Březina, člen představenstva, Slezská důlní díla, a.s.
 • Ing. Skipala Jan, PhD., prezident, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
 • Ing. Barteček Ivo, majitel, Havířov 

Členové představenstva

 • Bašista Květoslav, majitel, Bašista – strojírenská výroba
 • Ing. Burkovič Radovan, jednatel, JOB-centrum Ostrava s. r. o.
 • Ing. Czudek Jan, předseda představenstva, Třinecké železárny, a. s.
 • Ing. Horák Radek, člen představenstva, BR Group a.s.
 • Ing. Jandová Bára, jednatelka, MOSTÁRNA Lískovec, spol s r.o.
 • Ing. Kramolišová Lidmila, EDUCA – střední odborná škola, s.r.o.
 • Ing. Paloncy Miroslav, majitel, PALFRIG Ostrava
 • Pavelek Lukáš, jednatel, Sysportal, s.r.o.
 • Ing. Sikora Roman, předseda představenstva, OKD, a.s.
 • prof. RNDr. Snášel Václav, CSc., VŠB – TU Ostrava
 • Mgr. Šušková Radka, jednatelka, New Dimension, s.r.o.
 • Václavík Libor, majitel, LIBROS Ostrava
 • Ing. Zabystrzan Rostislav, jednatel, STEELTEC, s.r.o. Třinec

Dozorčí rada

 • Ing. Kolatová Jarmila, REKVAL, s.r.o.
 • doc. RNDr. Krajčík Vladimír, Phd., Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
 • Ing. Vápeníček Alan, CSc., Dům techniky Ostrava CZ, s.r.o.