Vláda schválila nový Národní plán obnovy. Česká republika může navíc získat přes 170 miliard korun

Vláda schválila aktualizovaný Národní plán obnovy (NPO), jehož významnou částí je půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost (RFF). Nový NPO upravuje původní cíle, navyšuje grantové části a rozšiřuje úvěrovou část. Díky tomu může Česko získat zhruba dvojnásobek finančních prostředků ve srovnání s tím, co schválila předchozí vláda (179 mld. Kč). Konkrétně plán pomůže s celkovou energetickou transformací a řešit bude i dostupnost bydlení, digitalizaci státní správy nebo reformu vzdělávání.

„Minulá vláda před volbami načrtla Národní plán obnovy tak, aby se na papíře zavděčila všem, což ale vedlo k vážným nedostatkům, které ohrožovaly čerpání financí a realizaci jednotlivých projektů. Náš aktualizovaný Národní plán obnovy odpovídá realitě a reflektuje současné potřeby, jako je potřeba digitalizace nebo pomoc s procesem dekarbonizace v energetice,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jeho součástí jsou nové reformy a investice hrazené z dodatečných zdrojů nad rámec původního plánu. Díky tomu získáme více prostředků na posílení naší energetické bezpečnosti, a energetickou transformaci. Aktualizovaný plán přináší upgrade mnoha oblastí a představuje cestu k lepší budoucnosti Česka.“

Aktualizovaný Národní plán obnovy zahrnuje změny a přenastavení některých projektů s cílem jejich úspěšné realizace, navýšení grantové části přibližně o 15,3 mld. Kč, navýšení grantové části o 18,1 mld. Kč na posílení energetické soběstačnosti (balíček REPowerEU) a rozšíření NPO o úvěrovou část. „Rozhodli jsme se využít výhodnou půjčku, díky které může získat až 137,4 miliard korun. Ta nám umožní investovat do oblastí, které jsou nezbytné pro transformaci společnosti a ekonomiky. Mluvíme v tomto případě o energetice, bydlení, či školství. Jsou to investice, které bychom tak jako tak museli učinit. Díky této půjčce s nižší úrokovou sazbou, na ně však získáme finanční prostředky za lepších podmínek, než kdyby si Česko půjčovalo samo. Jistinu půjčky navíc budeme moci začít splácet s desetiletým odkladem,“ shrnuje ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák s tím, že je plán v nové podobě výsledkem velkého úsilí a intenzivního vyjednávání s Evropskou komisí a vybírání těch projektů, které nejvíc pomohou s rozvojem České republiky.

V praxi to znamená desítky miliard navíc na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, v domácnostech a ve firmách. „Investice do energetické účinnosti pomohou snižovat účty za energie nám všem. Nejlevnější energie je totiž ta, kterou vůbec nespotřebujeme,“ říká ministr Síkela.

V rámci nového NPO je připravena celá řada reforem související s dekarbonizací dopravy či s energetikou. Jde například o novelizaci energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, vytvoření Elektroenergetického datového centra nebo urychlení povolovacích procesů pro instalaci nových zdrojů pro obnovitelné zdroje energie. Mezi další oblasti patří například návrh systémové reformy v oblasti bydlení, reformy vzdělávání nebo investice v digitální oblasti. „Cílem plánu je vytvořit moderní a soběstačnou Českou republiku. Jeho naplnění nám pomůže posílit energetickou bezpečnost, zajistit lepší služby ze strany státu, zlepšit zdravotní péči, přinést kvalitnější vzdělání a zvýšit náš inovační potenciál,“ dodává ministr Síkela.

Aktualizovaný NPO bude v nejbližších dnech oficiálně odeslán Evropské komisi, která bude mít zhruba 2-3 měsíce na zhodnocení plánu. „Je pravděpodobné, že při odlaďování s Evropskou komisí ještě dojde k dílčím úpravám. Proto se k NPO na podzim ještě jednou vláda vrátí, aby odsouhlasila finální verzi, která bude odpovídat schválenému Prováděcímu rozhodnutí Rady,“ vysvětluje Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU, která měla na MPO přípravu Národního plánu obnovy na starosti.

Zdroj: MPO