Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění

Vyřizování dávek nemocenského pojištění se díky elektronizaci výrazně zrychlí. Na posledním jednání vlády byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění.

Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi ČSSZ a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku. Změna zákona tak přinese zjednodušení a zrychlení jak pro pojištěnce, tak pro územní správy sociálního zabezpečení. Součástí novely je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV.

Podrobnosti najdete na webu MPSV ZDE