VET Day Ostrava představil využití platforem Arduino a Micro:bit i přínosy programování LEGO Mindstorms®

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci se zahraničními partnery uspořádala mezinárodní setkání VET DAY – Ostrava na podporu polytechnického a odborného vzdělávání.

Akce se uskutečnila 23. června 2022 v Ostravě za účasti desítek zejména pedagogických pracovníků, ale i zástupců firem a institucí působících v oblasti počátečního odborného vzdělávání, školitelů a mistrů odborného výcviku. Formou interaktivních workshopů jim lektoři v průběhu dne představili témata určená k následnému využití ve výuce či zájmové činnosti.

Součástí workshopů byla i ukázka dokumentace, výukových a pracovních materiálů pro pedagogy a žáky a představeny podmínky pro přípravu a využití ve výuce. Získané poznatky a materiály budou moci účastníci využít ve výuce, zájmové činnosti či odborné přípravě.

Mezinárodní setkání VET DAY – Ostrava se uskutečnilo v rámci projektu ERASMUS, který je zaměřen na podporu polytechnického a odborného vzdělávání. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je koordinátorem celého projektu a spolupracuje v něm s partnery z Polska a ze Slovenska.

V rámci tohoto projektu KHK MSK chystá na podzim přednášky na témata KUKA robot – ukázky využití v průmyslu a odborné praxi a Základy měření a význam kvality ve strojírenství.