Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – prodej podniku MEPRO a.s.

Insolvenční správce vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. NOZ, za těchto podmínek:
Prodávající:
o INSKOL v.o.s., insolvenční správce dlužníka MEPRO a.s., Nádražní 612, Bojkovice, IČO: 47909234
o sídlo: Svatováclavská 97/6, Fryštát, 733 01 Karviná
o IČ: 06953859
o Dále také „vyhlašovatel nebo insolvenční správce“.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré zaslané nabídky.
Lhůta k podávání nabídek je stanovena od 01.06.2023 do 31.08.2023. Stanovuje se lhůta hmotně právní, tj. lhůta je zachována, pokud nabídka bude poslední den lhůty doručena insolvenčnímu správci.

Předmětem prodeje je podnik dlužníka – MEPRO a.s., Nádražní 612, Bojkovice, IČO: 47909234, který je podrobně popsán a specifikován ve znaleckém posudku zveřejněném ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku v oddíle B, položka č. 20. Součástí podniku jsou například a nikoliv výlučně:
o Nemovitosti.
o Kovoobráběcí stroje.
o Vozidla.
o Pohledávky.

Podrobnosti ZDE.