Vedení KHK MSK vyzvalo ministra MPO Jozefa Síkelu k řešení cen energií a ekonomické situace našeho regionu

Vedení Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje jako zástupce podnikatelské sféry v dopise adresovaném ministru Síkelovi apelovalo na řešení problematiky vysokých cen energií dotýkajících se nejen malých a středních firem, ale také všech domácností.

Ministr byl v dopise vyzván, aby v rámci svých kompetencí navrhl a přijal potřebná opatření.

V odpovědi na tento apel zástupce MPO v dopise popsal bouřlivý vývoj cen energií v posledním období a shrnul kroky ministerstva a vlády vedoucí k úpravě cen energií na trhu.

Dopis ministru Síkelovi

Odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu