V České republice je aktuálně 325 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku války na Ukrajině do 1. dubna 2023 vydalo Ministerstvo vnitra celkem 504 107 dočasných ochran. Aktuálně se na území České republiky nachází 325 742 osob s dočasnou ochranou. Zhruba jedna třetina osob se vrátila zpět na Ukrajinu. 

Od začátku ruské agrese získalo v České republice dočasnou ochranu více než 504 tisíc lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Ti, kteří zde měli zájem i nadále pobývat a do konce loňského roku získali dočasnou ochranu, dostali možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024. Museli se však do konce března elektronicky zaregistrovat na Informačním portálu pro cizince, v opačném případě jim dočasná ochrana zanikla.

„V rámci registračního procesu jsme získali aktuální informace o počtu osob, které chtějí i nadále zůstat v České republice. K 1. dubnu evidujeme 325 742 osob s dočasnou ochranou. Toto číslo zahrnuje jak osoby, které si dočasnou ochranu prodloužily, tak osoby, které o ni požádaly v letošním roce. Tento výsledek odpovídá našim odhadům,“ uvedla ředitelka odboru azylové a migrační politiky Pavla Novotná.

Z těchto osob je v produktivním věku 68 %, z nich tvoří 65 % ženy a 35 % muži. Mezi držiteli dočasné ochrany je aktuálně 28 % dětí a 4 % seniorů. Nejvíce držitelů dočasné ochrany je v Praze, Brně a Plzni. V přepočtu na počet obyvatel se pak nejvíce osob s dočasnou ochranou nachází v okresech Tachov, Plzeň-město a Cheb. Zhruba jedna třetina z celkového počtu udělených dočasných ochran zanikla. Ve většině případů šlo o osoby, které se vrátily zpět na Ukrajinu. Další ukončily dočasnou ochranu na vlastní žádost (5 %) nebo odešly do jiného státu EU (1,5 %).

Registrace k prodloužení dočasné ochrany
Elektronická registrace k prodloužení dočasné ochrany proběhla úspěšně. Umožnila odbavení velkého počtu klientů bez front v relativně krátkém časovém úseku. Předcházela mu cílená komunikační kampaň ve spolupráci s místní samosprávou, centry na podporu integrace cizinců, nestátními neziskovými organizacemi, zaměstnavateli a dalšími subjekty. Všichni držitelé dočasné ochrany, kteří se k jejímu prodloužení zaregistrovali, si vybrali termín k osobní návštěvě konkrétního pracoviště, kde jim bude vyznačen nový vízový štítek. Tím dojde k prodloužení dočasné ochrany do března 2024. V opačném případě jim dočasná ochrana zanikne.

Zdroj: Ministerstvo vnitra