Strojírenská firma VP BASTRO plánuje investice s ohledem na životní prostředí

Novou členskou firmou Krajské hospodářské komory MSK se stala VP BASTRO s.r.o. v Ostravě – Radvanicích. Mladá firma navazuje na tradici společnosti založené roku 1952.

Firmu představil výkonný ředitel Jakub Otipka:

 

“Naše společnost nabízí své služby ve zpracovatelském průmyslu, a to konkrétně v odvětví strojírenské výroby. Jsme schopni zpracovat ocelové konstrukce a díly nejrůznějších strojů až do celkové váhy 25 tun a přidat těmto výrobkům přidanou hodnotu v podobě opracování, nátěru a montáže. Naše společnost je certifikována a splňuje veškeré požadavky na výrobu svařovaných konstrukcí i pro výrobu kolejových vozidel.”

Je ve vašem oboru podnikání nějaký druh činnosti, který vás odlišuje od ostatních?

“Od konkurence nás odděluje především komplexnost nabízených služeb a také možnost zpracování opravdu velkých výrobků. Jen pro představu – 25 tun odpovídá zhruba váze 25 až 30 kusů standardně velkých osobních automobilů.”

S jakým záměrem a očekáváním jste vstoupili do Krajské hospodářské komory MSK?

“Od vstupu do KHK MSK očekávám určitý druh networkingu, tedy česky řečeno příležitosti k navázání kontaktů s jiným společnostmi a odborníky. Samozřejmě se také jedná o určitou marketingovou činnost, tedy propagaci naší společnosti, umožnit našim zaměstnancům se vzdělávat a využit akcí, které KHK MSK pořádá, a v neposlední řadě možnosti využít v podpory a poradenství KHK.”

Plánujete v nejbližší době nějakou zásadní investici do rozvoje vaší firmy? 

“Vzhledem ke skutečnosti, že je naše společnost relativně mladá, nový majitel nastoupil od října 2022, a rádi bychom navázali na kořeny a slávu společnosti, které sahají až do roku 1952, tak s tímto je spojená i otázka nových investic. Ty bychom rádi v nejbližší době realizovali, ať se již bude jednat o novou CNC horizontální vyvrtávačku nebo o investice za účelem snížení energetické náročnosti výroby, a tím se stali více atraktivní pro západní trhy, kde cítíme sílící tlak na skutečnost, abychom se jako společnost chovali odpovědně vůči životnímu prostředí a maximálně snížili svou uhlíkovou stopu. Jistě realizace těchto investic bude závislá na hospodářských výsledcích, což bude určitě v této dnešní nelehké době výzvou pro nás všechny, ale uděláme maximum proto, abychom uspěli.”