Startuje soutěž Randstad Personalista roku 2024

Přihlaste sebe nebo své personalisty do letošního ročníku soutěže: „Randstad Personalista roku 2024“. Soutěž probíhá ve třech kategoriích podle velikosti Vaší organizace:

 1. a) malý podnik (do 50 zaměstnanců),
  b) střední podnik (50 až 250 zaměstnanců),
  c) velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

  Soutěž je tříkolová:
  První kolo – hodnocení relevantnost a oprávněnost soutěžícího.
  Druhé kolo – hodnocení „tvrdých“ kritérií definujících využívání personálních procesů soutěžících.
  Třetí kolo – hodnocení personálního projektu.

Přihlášení do soutěže je realizováno prostřednictvím dotazníku, umístěného na tomto odkazu.

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2024.

Účastnit se mohou personalisté a personalistky ze všech typů organizací se sídlem v České republice, který splňuje tyto podmínky:

 • Společnost, ve které vykonává funkci personalisty, splňuje základní kritéria způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Je v organizaci zaměstnán minimálně 2 roky a z toho minimálně 1 rok zastává řídící pozici, která formuluje a řídí personální politiku organizace, vytváří a implementuje personální strategie v souladu se strategickými cíli organizace, nastavuje a řídí jednotlivé personální procesy.

Kritéria hodnocení jsou nastavena tak, aby je personalistka či personalista mohl svojí činností přímo nebo minimálně zprostředkovaně ovlivnit, a která jsou výrazem moderních trendů řízení lidských zdrojů v současnosti i budoucnosti.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude probíhat ve středu 26. listopadu 2024 v Praze na výroční konferenci PERSONALISTIKA 2025.

Informace o soutěži na: https://www.svazpersonalistu.cz/soutez-personalista-roku/. S dotazy ohledně soutěže se obracejte na Danielu Nyklovou, ředitelku soutěže, e-mail: daniela@svazpersonalistu.cz, telefon: 777 749 143.