Úspěšná Mise srbských firem přispěla k mezinárodní spolupráci mezi našimi a srbskými podniky

Téměř dvě desítky firem z České republiky absolvovaly ve středu 17. října 2018 v Ostravě dvoustranná jednání se zástupci srbské podnikatelské sféry, která se uskutečnila při Podnikatelské misi srbských firem do České republiky. Tu zorganizovala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK), partner poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network.

Příležitosti k navázání nových obchodních kontaktů využilo celkem 24 českých a 17 srbských zástupců institucí a společností. Podnikatelské vztahy začaly firmy budovat už na misi české delegace letos v únoru v srbském městě Novi Sad, kam s KHK MSK vyjelo osm firem z našeho kraje.

Dohodu o vzájemné spolupráci podepsali za přítomnosti náměstka hejtmana Jana Krkošky za srbskou delegaci Bosko Vucurevic – prezident Hospodářské a průmyslové komory Vojvodina a za KHK MSK předseda představenstva Jan Březina.

První den říjnové mise se po oficiálním setkání zástupců Obchodní a průmyslové komory Vojvodina s představiteli KHK MSK účastníci přesunuli na prohlídku průmyslového areálu Dolní Vítkovice a poté do centra bezpečné jízdy Libros, kde si zejména srbská delegace užila prohlídku nového vozu Tatra, ukázky školy smyku a tréninkové jízdy.

Druhý den po prezentaci autonomní provincie Vojvodina a Moravskoslezského kraje obě strany za přítomnosti náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky podepsaly dohodu o vzájemné spolupráci. Následovala předem dohodnutá dvoustranná jednání českých a srbských firem, Obchodní a průmyslové komory Vojvodina, Metal Clusteru Vojvodina a Vojvodina Development Agency, kde si už domlouvala konkrétní forma spolupráce.

Vedle malých a středních firem se jednání zúčastnily i velké společnosti jako ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny, Ferona, Steeltec CZ, VÚHŽ a Hemat Trade Ostrava.

Již na těchto úvodních jednáních se podařilo domluvit více než deset dohod o budoucí mezinárodní spolupráci, předjednaly se další možnosti kooperace mezi našimi a srbskými firmami a jednání budou probíhat i dále.

Dvoustranná jednání srbských a moravskoslezských firem.