Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, z. s.

Členové Společenství se účastní na výrobě a dodávkách komplexních investičních celků. Odbornost a kapacita jednotlivých členů Společenství je ve všech výrobních oborech a profesích.

http://sppms.cz/