MENS SANA, z.ú.

Vznikla v roce 1996 pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví.

MENS SANA