Severní Makedonie nabízí zahraničním firmám systém zajímavých státních pobídek a podnikatelských úlev – KHK MSK reaguje podnikatelskou misí

České firmy dostanou možnost zajistit si informace k systému státních pobídek Republiky Severní Makedonie a užitečné kontakty na místní firmy i instituce přímo na místě díky podnikatelské misi, kterou plánuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Honorární konzulkou Bc. Petrou Tylečkovou MBA., LL.M, ambasadorem a ekonomickým Radou Republiky Severní Makedonie pro Polsko, ČR, Slovensko a Maďarsko ve Varšavě, p.  Ilijou Psaltirovem PhD. a partnery sítě Enterprise Europe Network na jaře příštího roku. O novinkách, průběhu příprav a možnostech registrace vás budeme pravidelně informovat na našem webu.

Abychom mohli akci co nejlépe zacílit na potřeby českých firem, prosíme o vyplnění kratičkého dotazníku, které Vám nezabere víc než pár minut. Za vyplnění předem děkujeme, velmi nám tím pomůžete při přípravě akce, aby mohla být pro účastníky co největším přínosem.

Dotazník naleznete na tomto odkazu

Jaké podnikatelské příležitosti a pobídky Republika Severní Makedonie nabízí českým podnikatelům?

Republika Severní Makedonie, je stát na Balkánském poloostrově založený v roce 1991 jako jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie. Tato země s bohatou historickou tradicí není jen zemí s překrásnou přírodou a historickými památkami, ale nabízí i zajímavé příležitosti pro zahraniční investory, obchodní firmy a podnikatele z mnoha dalších oborů.

Ekonomika Severní Makedonie se v posledních letech vyznačovala stabilním ekonomickým růstem. I když se země v minulosti potýkala s deflačními tlaky, podle predikce Mezinárodního měnového fondu by se měla v následujících letech míra inflace pohybovat v poměrně nízkých hodnotách. Tato země s více než 2 miliony obyvatel snížila nezaměstnanost na necelých 21 %. EU uzavřela se Severní Makedonií dohodu o zóně volného obchodu.

A jaké konkurenční výhody má Severní Makedonie oproti jiným státům? Kromě geostrategického umístění a infrastruktury mohou investoři využít například mladou a kvalitně vzdělanou pracovní sílu. Více než 41 % populace má méně než 30 let. Vzdělávací programy jsou šité na míru odborným středním školám a univerzitám, na které se hlásí až 85 % absolventů středních škol.

Zajímavé státní pobídky pro zahraniční investory

Pro potenciální české investory mohou být zajímavé fiskální výhody a měnová stabilita, které se vyznačují nejnižší inflací a daňovou zatížeností v regionu, stejně jako stabilní měnou. Zajímavý je i program vládních pobídek pro strategické investice, ke kterým patří až 50% státní podpora poskytovaných řešení na míru až na dobu 10 let. Desetileté daňové prázdniny na zisk a daň z příjmů právnických osob, 100% snížení daně z příjmu fyzických osob po dobu až 10 let, návratnost 10 % investičních nákladů do nových strojů a zařízení nebo investice do budov. V oblasti výzkumu a vývoje je možné využít až 50% návratnost investic. Investoři jsou osvobozeni od placení DPH za dovoz a obchod se zbožím ve free zónách, stejně pro ně platí osvobození od placení cel za zařízení, stroje a náhradní díly.

Jaké obory skýtají obchodní příležitosti pro české firmy?

Strojírenství, automobilový průmysl a výroba náhradních dílů – Severní Makedonie má dlouholetou tradici výroby komponentů od 60. let minulého století. Přesto je pro český export příležitostí vozový ý park hromadné dopravy, který potřebuje modernizaci, stejně jako nedostatek kvalitních traktorů a malotraktorů v soukromém sektoru.

Důlní, těžební a ropný průmysl – těžební sektor je pro ekonomiku země zásadní. Makedonie má ložiska těchto nerostných jako jsou olovo, zinek, měď, zlato, stříbro, nikl, železo, mangan, antimon, ale i mramor, žula, onyx a travertin. Země je bohatá i na minerální, termální a geotermální vody. Vláda proto chce v následujících letech výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů revitalizací stávajících i otevřením nových dolů a závodů na zušlechťování rudy. Proto je zde poptávka po projektových studiích, dodávkách důlních strojů a vybavení i zabezpečovacích systémech.

Energetický průmysl – jelikož je země nucena dovážet až 45 % energie ze zahraničí a dosavadním velkým partnerem byla Ukrajina, která bohužel za současných podmínek není schopna dodržet nasmlouvané objemy elektrické energie, je vláda je pevně odhodlána rozvíjet energetický sektor prostřednictvím veřejných a soukromých investic.

Vodohospodářský a odpadní průmysl  – Severní Makedonie je před vstupem do EU nucena začít intenzivně řešit odpadové hospodářství a ochranu vodních zdrojů.  Připravuje se proto na revitalizaci této oblasti s využitím financování z EU. Počítá se s projekty na výstavbu čističek prakticky, jejichž realizaci řeší zejména místní zastupitelstva. Stejný zájem je o rekonstrukce, projektování a výstavbu kanalizací, ekologických skládek a podniků na zpracování odpadů.

Textilní a oděvní průmysl – jde o 2. největší průmyslový sektor země, takže i toto odvětví nabízí zajímavé příležitosti ke spolupráci či zahraničním investicím. Trh se vyznačuje vysokou flexibilitou a připraveností přizpůsobit se požadavkům obchodních partnerů. Pro české partnery je dále zajímavá, dobrá pověst makedonských výrobců textilu na trhu EU, kvalifikovaný personál místních firem a zejména konkurenceschopné náklady na výrobu. Výhodná je taky krátká doba od objednávky po dodání. 

Odvětví realit a stavebního průmyslu – patří k nejdynamičtějším a nejziskovějším sektorům. Mnoho příležitostí nabízí výstavba nových hotelů, bytových jednotek, nemocnic, provozoven a nákupních center. Také zde je k dispozici nabídka kvalifikovaných a zkušených pracovních sil.

Zemědělský a potravinářský průmysl a zemědělská technika – jedná se o jeden z nejrychleji rostoucích sektorů ekonomiky, ve kterém působí téměř čtvrtina obyvatelstva. Z tohoto důvodu je toto odvětví státní prioritou. Pro makedonské zemědělství je výhodou unikátní kombinace kontinentálního a sub-středomořského klimatu a dobrá pověst místních zemědělských a potravinářských produktů. Mezi nejoblíbenější patří kvalitní orientální tabák, makedonská vína, výborné ovoce, zelenina převážně v bio kvalitě a výrobky z nich, ovčí a kozí sýry. Velká část těchto produktů pochází z malých rodinných farem, existují však i velká zemědělská družstva, která disponují velkými skleníky, zpracovatelskými linkami pro svoji produkci. Celkový objem zemědělské půdy činí více jak 335 tis. hektarů. Charakter zemědělské výroby v Severní Makedonii indikuje spíše malou zemědělskou techniku. Jak již bylo řečeno toto zemědělství by uvítalo revitalizaci malých traktorů, které jsou často velmi zastaralé, což znamená, že země potřebuje především traktory menší výkonné řady a malé zemědělské stroje. Další plánovaný rozvoj zemědělství dává opětovnou šanci dodávkám české zemědělské techniky.

Farmaceutický průmysl a medicínská technika – stávající farmaceutický průmysl vyváží do více než 30 zemí světa. Výhodou je i silný vzdělávací systém s množstvím absolventů medicíny a farmacie.  Podpůrné regulační prostředí a licenční ujednání s mnoha předními světovými farmaceutickými společnostmi a dostupné lokality v průmyslových a ekonomických free zónách pro výrobu zdravotnických prostředků a farmaceutických produktů umožňují průběžný rozvoj této oblasti.  

Turismus, cestovní průmysl a lázeňství – k největším lákadlům této země patří překrásná krajina se 43 jezery, z čehož 3 jsou tektonického původu, Ohridské jezero je jedním z nejhlubších a nejstarších jezer v Evropě a zdejší krajina i město jsou světovým dědictvím UNESCO.

Turistické a volnočasové aktivity mohou být zaměřeny na vodní sporty, archeologickou, vinařskou, eko a venkovská turistiku, stejně jako kempingové aktivity. Zábavu nabízí i množství kasín. Díky bohatému kulturnímu a historickému dědictví, velkému množství historických památek a turistických atraktivit je zaručeno výborné turistické vyžití. Méně známé, ale o to zajímavější jsou možnosti zimních destinací. Více než 16 pohoří s asi 35 vrcholy přesahujícími 2000 m nad mořem a na mnoha místech je po více než 100 dní sněhová pokrývka. Toto vše skýtá příležitosti pro rozvoj a renovaci hotelů a lázeňských středisek. Samostatnou kapitolou je oblast wellness a lázeňství – teritorium je velmi bohaté na geotermální vody a termální prameny. Země nabízí velké množství atraktivních lokalit určených pro výstavbu hotelů a lázeňských zařízení.

Vláda zřídila na podporu rozvoje turistického sektoru 8 zón volného rozvoje turistického průmyslu, které nabízí snížené DPH z 18 na 15 %, četné výhody pro zahraniční investory, nulové DPH na stavební materiály a služby, daň z příjmu fyzických osob ve výši 0 % na prvních 10 let.