Regionální vzdělávací partnerství pro ICT – výstupy projektu

V rámci projektu “Regionální vzdělávací partnerství pro ICT” byl vytvořen soubor devíti vzdělávacích modulů. Primárním cílem těchto modulů je zprostředkovat lektorům a manažerům v oblasti vzdělávání komplexní podklady pro přípravu a realizaci vzdělávacích seminářů, zaměřených na akuální otázky z oblasti vzdělávání dospělých.

Anotace modulů

Využívání nástrojů elektronické formy podpory vzdělávání

Modul je zaměřen na teoretická východiska a osvojení dovedností práce s elektronickými nástroji při uplatňování současných forem vzdělávání dospělých a využívání informačních zdrojů s využitím ITC v lektorské praxi.

Základy ekonomické gramotnosti (EBC*L)

Modul nabízí ekonomům i neekonomům možnost získání know how a znalosti pro podnikovou praxi. Modul představuje znalostní přípravu na zkoušku a získání certifikátu EBC*L (European Business Licence). Certifikát EBC*L je mezinárodně uznávaný standard ekonomického vzdělání.

Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb

Modul je zaměřen na osvojení metod zjišťování vzdělávacích potřeb vhodných pro různé cílové skupiny a průmyslové podniky.

Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání

Cílem modulu je osvojení tvorby zadávací dokumentace jednotlivých účastníků na základě variabilních potřeb a očekávání, včetně výběru a nastavení vhodných kritérií a měřítek pro posuzování jednotlivých žádostí.

Kvalita ve vzdělávání – metody a kritéria jejího posuzování

Cílem modulu je osvojení způsobu hodnocení kvality a výstupů vzdělávacích programů
a posílení schopnosti posoudit vhodnost didaktických metod pro zprostředkování různých typů poznatků (měkké dovednosti; tvrdé poznatky a znalosti).

Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé se zaměřením na oblast dalšího profesního vzdělávání

Modul je zaměřen na osvojení metod tvorby jednotlivých kroků vzdělávací aktivity a stanovení efektivního způsobu hodnocení její účinnosti.

Tréninkové metody vzdělávání dospělých, uplatnitelné pro oblast dalšího profesního vzdělávání

Cíl modulu je zaměřen na osvojení metod používaných ve vzdělávání dospělých se zaměřením na interaktivní výukové metody.

Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika

Hlavním cílem je naučit účastníky moderním prezentačním technikám a rozvinout jejich rétorické dovednosti pro zlepšení kvality jejich působení v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.

Práce v týmu a týmová dynamika

Hlavním cílem je naučit účastníky využívat týmové dynamiky a aktivizačních činností pro posílení efektivní komunikace a spolupráce a především pro podporu synergického efektu skupiny.