Proškolte své zaměstnance zdarma!

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) připravuje projekt zaměřený na další profesní vzdělávání zaměstnanců. V případě úspěšného získání dotace z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost bude vzdělávání probíhat v letech 04/2019 – 03/2022.

Kurzy budou pro účastníky bezplatné, 100 % nákladů bude hrazeno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro zaměstnavatele budou poskytnuté náklady započítány do režimu „de minimis“.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců firem a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti

Vzdělávací aktivity jsou děleny do následujících oblastí:

  • Jazykové vzdělávání
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • IT vzdělávání (obecné IT a specializované IT)
  • Vzdělávání z oblasti dopravy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Kontaktní osobou v případě zájmu o zapojení Vaší firmy do projektu je Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel. 724 613 106.
Na tuto e-mailovou adresu také do 21.1.2019 odešlete vyplněnou tabulku v záhlaví a ve 3. sloupci v Nabídce kurzů 2019 až 2022.