Projekt KOMPAS předpovídá vývoj trhu práce v celé České republice

Projekt Predikce trhu práce-KOMPAS, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, přehledným způsobem odpovídá na otázky, jakým směrem se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh na národní a krajské úrovni. KOMPAS je určen odborné veřejnosti a všem, co se zajímají o své optimální uplatnění na proměnlivém trhu práce.

„Projekt Predikce trhu práce-KOMPAS vytváří udržitelný systém monitoringu a předpovědí trhu práce, a to jak na národní, tak i regionální úrovni. Jeho výsledky zobrazují podstatné dopady například technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje,“ vysvětluje Kateřina Štěpánková, náměstkyně pro řízení sekce zaměstnanosti MPSV.

Jedná se o unikátní, komplexní zdroj informací a dat o trhu práce a představuje kvalitní podpůrný systém pro strategické rozhodování klíčových institucí. Cílí na dopady související se změnami na trhu práce, například digitalizací a robotizací.

Projekt na základě kvantitativních a kvalitativních předpovědí o trendech na trhu práce na regionální i národní úrovni umožňuje kariérovým poradcům směřovat doporučení ke klientům. V neposlední řadě KOMPAS nabízí efektivnější zacílení rekvalifikačních programů. Snahou je získat data, která lze propojit s nabídkou ve vzdělávání, aby se v budoucnu lépe dařilo reagovat na situace, kdy v některých oborech je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

KOMPAS tedy vytváří systém pro předvídání změn na trhu práce, včetně prognózy kvalifikačních potřeb. Výstupy predikčního systému představují jeden z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Systém rovněž poskytuje přehledné informace o historii, aktuálním stavu a trendech na následujících pět let, a to u jednotlivých profesí, odvětví a vzdělání v konkrétních regionech.

Celou zprávu si můžete přečíst na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_Kompas_19_07_2022+%281%29.pdf/8146fe96-eedd-bb2c-c545-e1a0573647eb