Produktivita práce i mzdy porostou, nezaměstnanost bude rekordně nízká

Hospodářská komora dnes (12. března 2018) představila novou Komorovou národohospodářskou prognózu na základě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny. Dle této predikce tuzemská ekonomika letos vzroste o 4,2 procenta. Hospodářská komora, která pod svou střechou sdružuje na patnáct tisíc podnikatelských subjektů, včetně největších a strategicky nejdůležitějších českých podniků, tak má mezi všemi institucemi, které prognózují vývoj české ekonomiky, nejvíce optimistický odhad.

Krom stávajících faktorů nově růstu pomůže také silné oživení stavebnictví nebo pokrok při čerpání evropských fondů. Díky investicím do technologií vzroste produktivita práce i mzdy. Brzdou bude i nadále nedostatek pracovních sil, když nezaměstnanost zůstane na svých rekordně nízkých hodnotách.

Výrazněji než loni vstoupí do hry domácí poptávka, investice do robotizace i kladný příspěvek vládní spotřeby. Jedním z hlavních faktorů růstu v letošním roce zůstává ekonomické oživení v eurozóně.

Nově se mezi tahouny růstu přidá i čerpání evropských fondů, jehož intenzita výrazně zesílí v druhé polovině roku a výrazně pozitivní vliv bude mít i na výsledky v roce 2019. Ve výsledcích letošního roku a dále i v roce příštím sehraje důležitou roli i výraznější oživení stavebnictví. „Vzhledem k říjnovým volbám dojde k větší aktivitě municipalit v letošním roce. Očekáváme, že se pozitivně projeví novela stavebního zákona i nízká srovnávací základna v důsledku kumulovaných problémů odvětví v minulých letech,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Růstově na českou ekonomiku působí i zahraniční pracovní síla, a to především na straně nabídky, částečně také i na straně poptávky.

Vývoj se dle Komorové prognózy neobejde bez zrychlení inflace, která se i přes růst úrokových sazeb bude letos pohybovat na horní hranici inflačního pásma ČNB, tedy kolem 3 procent. Příští rok inflace zpomalí a bude se shora přibližovat k inflačnímu cíli ČNB (2,2 %). „Ke zhodnocování koruny vůči euru bude docházet, nicméně jen mírně. Podniky by se proto měly na vývoj kurzu bezproblémově adaptovat,“ uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Právě s experty České spořitelny Hospodářská komora spojila síly při využití jejich technického instrumentária v podobě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy.

Letos se také částečně projeví výsledky loňských masivních investic do digitalizace a nových technologií. V roce 2018 budou firmy těmto investicím přikládat ještě větší význam a plánují investovat ještě více (meziroční růst o 6,2 %, přičemž loni to bylo 5,0 %). Tento trend bude pokračovat i v příštím roce (růst 4,3 %), kdy bude již patrný pozitivní plošný vliv na produktivitu práce. Česká ekonomika tak konečně zahájí kýžený postup na řetězci přidané hodnoty. V důsledku toho bude česká ekonomika i rychleji konvergovat k vyspělým zemím eurozóny.

Hospodářská komora také predikuje, že po letošním růstu českého hospodářství o 4,2 % vzroste v roce 2019 o dalších 3,3 %. Kladná produkční mezera se přitom v letošním a příštím roce bude snižovat.

Růst budou brzdit dvě podnikateli nejintenzivněji vnímané překážky rozvoje podnikání – nedostatek kvalifikované pracovní síly a s ním spojené rostoucí náklady na pracovní sílu. Míra nezaměstnanosti pro letošek i příští rok se totiž bude držet pod 3 %.

Každá Komorová prognóza obsahuje speciální aktuální téma – tentokrát jím byla analýza trhu práce. Zájem podnikatelů nabírat nové zaměstnance totiž bude růst i letos a vysoký zůstane i v příštím roce. S tím souvisí nominální růst mezd, který letos dosáhne 8,6 % a ani v příštím roce neklesne pod 8 %. „Na základě analýzy aktuální a predikovaný vývoj mezd vnímáme v zásadně jako zdravý, reflektující aktuální vývoj na trhu práce včetně růstu produktivity,“ uvedl Dlouhý.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Komorová národohospodářská prognóza_příloha

Komorová národohospodářská prognóza_tabulka