Příručka pro podnikání k Novele zákoníku práce 2020-2021

Velká novela zákoníku práce, která nabyla platnosti letos v červenci 2020, obsahuje řadu změn, jejichž účinnost nastala k 30. 7. 2020, a dále změny, které budou účinné až od ledna 2021.  Tato příručka nezahrnuje všechny tyto změny, ale představuje nejdůležitější z nich.

Příručka je pro lepší přehlednost rozdělen na dvě části:

  • Změny účinné v roce 2020 – vysílání pracovníků, doručování, běh lhůt, přechod práv a povinností, odvolání vedoucího zaměstnance
  • Změn účinné od 1.1.2021 – dovolená, náhrada újmy na zdraví, sdílené pracovní místo