Připomínkujte aktuální legislativu

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 8/24 Novela zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách; (termín 6.2.2024)
 • 11/24 Novela vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti; (termín 5.2.2024)
 • 12/24 Návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů; (termín 6.2.2024)
 • 13/24 Novela vyhlášky č. 210/2012 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; (termín 7.2.2024)
 • 14/24 Novela vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě; (termín 12.2.2024)
 • 15/24 Návrh vyhlášky o stanovení elektronické komunikace pro plnění povinností zaměstnavatele; (termín 13.2.2024)
 • 16/24 Návrh využívání území zbytkových jam lomu; (termín 8.2.2024)
 • 17/24 Novela zákonů v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech; (termín 22.2.2024)
 • 18/24 Návrh zákona o a.s. Národní rozvojová banka; (termín 15.2.2024)
 • 19/24 Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; (termín 23.2.2024)
 • 20/24 Novela nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních; (termín 16.2.2024)

Evropská:

 • EU 12/24 Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány; (termín 5.2.2024)
 • EU 13/24 Opětovné využívání odpadních vod; (termín 5.2.2024)
 • EU 14/24 Uznávání odborné kvalifikace zdravotních sester a ošetřovatelů, farmaceutů a zubních lékařů; (termín 7.2.2024)
 • EU 15/23 HERA – Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví; (termín 13.2.2024)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE.

Zdroj: HK ČR