Přihlaste se do soutěže Cena za Průmysl 4.0 v roce 2024

Máte zajímavý inovativní projekt či technické řešení, které využívá nebo umožňuje implementaci jednotlivých prvků Průmyslu 4.0? Loni či letos jste v této oblasti úspěšně zavedli a začali využívat nové technologie? Přihlaste je do 31. července do soutěže o Cenu za Průmysl 4.0!

Svaz průmyslu a dopravy ČR uděluje Cenu za Průmysl 4.0 již popáté, letos se ale nově spojil se Slovenskou aliancií pre inovatívnu ekonomiku – SAPIE. Pod hlavičkou Ligy pro digitální růst spolupořádají první česko-slovenský ročník této soutěže, poprvé tak bude možné porovnat české i slovenské projekty.

Kdo se může přihlásit?
Firma/živnostník se zajímavým inovativním projektem nebo technickým řešením, které využívá nebo umožňuje implementaci jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 a je v souladu s celkovou digitální transformací firmy. Podmínkou pro obě kategorie je uskutečnění projektu v letech 2023, nebo 2024.

V kterých kategoriích se soutěží?
Soutěžit se bude opět ve dvou kategoriích: Implementace ve vlastní firmě a Integrátor. V každé kategorii odborná porota vybere vždy dva vítěze, jednoho za Česko a jednoho za Slovensko, z nich pak vzejde jeden celkový vítěz. Více informací naleznete na webu soutěže.

Jak se přihlásit?
Do soutěže se můžete přihlásit vyplněním registračního formuláře, a to do 19. července 2024. Postačí stručné, ale konkrétní odpovědi.

Proč se přihlásit?
Kromě ocenění odbornou porotou, hodnotných cen a propagace výsledků Vaší práce podpoříte také pozitivní obraz Vaší společnosti. Předání ocenění nejlepším projektům proběhne v září 2024 za přítomnosti zástupců vlád České a Slovenské republiky a špiček v oboru v Brně, kde bude prostor také na veřejnou prezentaci oceněných řešení.

Dejte vědět o svých úspěších na poli Průmyslu 4.0. Přihlaste své projekty, technické řešení či jakékoliv další úspěchy spojené se zaváděním a využíváním těchto nových technologií. Zapojte se do aktuálního ročníku Cena za Průmysl 4.0., jehož hlavním partnerem je T-Mobile.

Pokud Vás ceny zaujaly a máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na:
kontakt pro Česko: Ondřej Ševčík, osevcik@spcr.cz.
kontakt pro Slovensko: Lucia Katriňáková, lucia@sapie.sk.