Pomoc při výzkumu disertační práce

Krajskou hospodářskou komoru MSK oslovila studentka doktorského studia Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně s žádostí o pomoc při výzkumu její disertační práce. V rámci tohoto výzkumu se zajímá o názory a postoje cílových skupin (residenti, podnikatelé, investoři, akademici, studenti, atd.) týkajících se  rozvoje krajského města, a to formou dotazníku.

Celý tento dotazník je pak součástí vyššího konceptu teritoriálního marketingu, který se zabývá propagací měst a reflexí svých cílových skupin na jeho fungování. “V České republice je tento koncept využíván většinou pouze v cestovním ruchu, což je nedostatečné. Já se ve své práci chci spíše zabývat dlouhodobým rozvojem města a zjistit tak, zdali Ostrava využívá plně potenciál tohoto konceptu či nikoli. Pokud by Vás pak zajímal výstup výzkumu, ráda poskytnu výsledky, ” uvedla studentka.

Odkaz na dotazník: https://limesurvey2.econ.muni.cz/index.php/831231?lang=cs