Podnikatelé upozorňují na nelogičnosti návrhu znovuotevření provozoven

Podnikatelské organizace oceňují, že vláda přišla s návrhem, jak by se měly v následujících týdnech postupně otevírat obchody, služby a gastronomická zařízení. Po takovém plánu volaly už několik týdnů a dokonce minulé pondělí představily své návrhy, jak se co nejrychleji vrátit k normálnímu životu. Podnikatelé proto uvítali, že vláda včera konečně stanovila první předběžný plán, který umožňuje alespoň orientačně naplánovat přípravy na znovuotevření provozoven a udržet pracovní místa tam, kde to bude možné.

Podnikatelské organizace nicméně upozorňují na následující nesrovnalosti vládního návrhu:

 • Podnikatelé respektují, že veškeré kroky k uvolňování ekonomiky musejí být založeny na epidemiologických informacích a doporučení hygieniků. Velice dobře rozumí souvislosti mezi dodržováním přijatých hygienických opatření a vývojem epidemie. Je však pro ně zcela netransparentní, na jakém modelu vývoje epidemie vláda založila svůj konzervativní plán otevírání obchodů a služeb. Proto vyzývají vládu, aby zveřejnila a obhájila data a model, na kterém svůj včerejší plán postavila, a zároveň ujasnila, jak by se musela měnit data o počtu nemocných, aby se proces uvolňování obchodu a služeb buď zrychlil, nebo zpomalil. 
 • Podnikatele k tomu vedou mj. následující důvody: Podle aktuálních epidemiologických dat a sdělení Ministerstva zdravotnictví se nekontrolované šíření koronaviru zastavilo. ČR si vede velice dobře ve všech důležitých ukazatelích jako denní podíl pozitivních záchytů, nárůst onemocnění v rizikových skupinách, vytíženost akutní nemocniční péče či mortality. Aktuální odhad ÚZIS u tzv. reprodukčního čísla se pohybuje kolem 1,0.
 • Podnikatelé připomínají, že vláda se zaštiťuje názorem epidemiologů, když otevírá hobby markety (tedy největší obchody na trhu), aby vzápětí omezila otevírání služeb ve velkých obchodech a preferovala menší provozovny bez jakéhokoliv zdůvodnění. Považují proto za naprosto zásadní, aby veškerá rozhodnutí byla založena na veřejně komunikovaných datech a faktech. 
 • Podnikatelské organizace připomínají, že na základě zpětné vazby od svých členů sestavily a předložily předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení za dodržení hygienických opatření už 6. dubna. 
 • Podnikatele mrzí, že vláda s nimi návrhy dalšího postupu neprojednala a svou představu zveřejnila až na tiskové konferenci, čímž znemožnila věcnou diskusi, ve které by podnikatelé mohli upozornit na řadu nejasností a nedomyšleností, které vládní návrh obsahuje. Je zbytečné sdělovat si takto zásadní věci prostřednictvím médií. Podnikatelé několikrát avizovali, že jsou kdykoli připraveni k dialogu o jednotlivých krocích a zavedení odpovídajících hygienických opatření. 
 • Podnikatelské organizace jsou si vědomy, že otevírání provozoven nebude pro všechny podnikatele stejně spravedlivé a že budou existovat skupiny podnikatelů, které se budou cítit diskriminovány. Nicméně tím, že vláda svůj plán s podnikateli nekonzultovala, měla by jim alespoň vysvětlit, co ji vedlo k tomu, že např. hobby markety se mohou otevřít, ale vedle stojící penzion o pěti pokojích nebo prodejna nábytku nikoliv. 
 • Vyvstávají přitom stovky dalších otázek. Všechny tyto otázky mohly být vydiskutovány před zveřejněním vládního návrhu, kdyby vláda stála o dialog s těmi, kteří tato opatření budou muset realizovat.
 • Za nepochopitelné např. považují diskriminaci obchodů podle velikosti plochy obchodu. Není nijak obhajitelné, proč může otevřít třeba prodejna elektra o 199 m2, ale její o dva metry čtvereční větší konkurent bude ještě 14 dní uzavřen. Otevírání malých prodejen jde také zcela proti předvelikonočnímu rozhodnutí vlády otevřít hobby markety, což jsou z hlediska prodejní plochy jedny z největších obchodů v ČR. Chybí jakékoliv zdůvodnění, proč je otevření velkého hobby marketu v pořádku, zatímco velká prodejna elektra, nábytku, obuvi či oblečení zůstane rozhodnutím vlády ještě dlouho zavřena.
 • Proč restaurace může mít otevřeno, pokud se nenachází v hotelu? Stejně podivně působí třeba otevření venkovních zahrádek restaurací – opět chybí jakékoliv vysvětlení restauracím, proč je v pořádku konzumovat jídlo na zahrádce, ale ve vnitřních prostorách, kde se dá účinně omezit koncentrace lidí, nikoliv. Kdyby se vláda snažila o konstruktivní řešení spolu s podnikateli, možná by zjistila, že zdaleka ne všechny restaurace disponují zahrádkami na ulici, řada z nich má zahrádku ve vnitrobloku. Ta bude moci být otevřena, nebo ne? Podnikatelé v  souvislosti s povinností nosit roušky připomínají, že i na zahrádkách by měly být vytvořené zóny, kde se roušky nosit nebudou, přičemž pro personál by povinnost nosit roušku měla být zachována – pro bezpečí personálu i hostů. S rouškou se nedá konzumovat jídlo ani pít nápoje.
 • Restaurace, pokud chtějí otevřít zahrádku, potřebují v mnoha případech zábor veřejného prostranství. To je přitom v řadě měst velmi drahá záležitost a ekonomicky dává smysl jen při plném provozu restaurace. Pokud nebudou s ohledem na mimořádnou situaci nastaveny vstřícné podmínky ze strany měst a obcí, pak zahrádky fungovat nebudou.
 • V řadě turisticky atraktivních místech je navíc otevírání gastronomických a ubytovacích zařízení otázkou pobytu zahraničních turistů. Hotely například v Praze neotevřou pravděpodobně ani v červnu, protože jsou závislé na zahraniční klientele. Opět chybí alespoň přibližný termín otevření hranic a vyjasnění, jak se bude postupovat a které země přicházejí v úvahu. O to více je třeba mít jasné podmínky podpory do doby otevření hranic ČR.
 • Podnikatelé v mnoha odvětvích považují vládní plán uvolňování mimořádných opatření za příliš pomalý i z pohledu venkovského maloobchodu, který v rekreačních oblastech již nyní zaznamenává pokles obratu a je do jisté míry závislý právě na cestovním ruchu.
 • Otevření velkých obchodních center až v červnu je naprosto kritické pro celý knižní trh. Momentálně nemá cenu vydávat jarní novinky, a to bude mít dalekosáhle následky na celý knižní byznys. V této oblasti – stejně jako v řadě dalších – rovněž vyvstává otázka: počítá se do prodejní plochy i zázemí?
 • Také fitness odvětví nyní řeší řadu otázek. Fitness může být otevřen bez šaten? Může se přes šatny chodit? Kapacitní limit: bude omezen maximální počet cvičících na m2? Jaký bude muset být odstup mezi cvičícími? Týká se termín 11. května všech fitness center bez omezení velikosti jejich rozlohy? Týká se tento termín také otevření fitness center, která se nachází v nákupních centrech? A za jakých podmínek a kde se budou hosté převlékat?
 • Svatby do 10 osob ano, avšak včetně, nebo bez obsluhujícího personálu?
 • Hotelové restaurace jsou zatím zcela vyjmuty a otevírají s ubytováním až v červnu. Pokud má někdo například penzion a restauraci, pak nemůže prodávat ani přes okénko?
 • Program MPSV Antivirus je pro podnikatele momentálně alfou a omegou jejich přežití. Ve světle vládního harmonogramu je nezbytné, aby se program prodloužil, tedy aby tato záchranná síť byla hustší a větší než dosud. Je totiž zřejmé, že pokud se cestovní ruch a navazující odvětví začnou uvolňovat až v červnu, turisté se začnou vracet pomalu, de facto se cestovní ruch rozjede možná až na podzim. Program Antivirus přitom má zatím dva režimy A a B, přičemž A se postupně vyprazdňuje, protože počet lidí v karanténě se bude významně snižovat, ale o to větší podporu budou potřebovat ti podnikatelé, kteří rozjedou svou činnost, ale budou trpět zásadním nedostatkem odbytu, ať už v oblasti služeb nebo prodeje, např. z důvodu fatálního poklesu počtu turistů v ČR.
 • Pro průmyslové podniky je klíčové umožnění přeshraničního pohybu specializovaných expertů, dojíždějících zaměstnanců (pendlerů) a zboží – toto je velmi důležité pro opětovný rozjezd celého dodavatelského řetězce, některé firmy jsou nuceny prodlužovat odstávku (experti na servis / instalaci strojů ze zahraničí nemají umožněn přístup do ČR), řada firem v příhraniční oblasti je pak závislá na zaměstnancích dojíždějících z PL a SK.
 • Rovněž bude potřeba stanovit definici jednotných hygienických doporučení pro provoz průmyslových firem a podporu jejich dodržování. V zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při návratu do zaměstnání podniky doporučují stanovit celostátní hygienická doporučení a plány, jak by měly firmy postupovat při zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a jak do budoucna zajistit dostatečné možnosti testování zaměstnanců. Stát by se měl mj. podílet na koordinaci rozjezdu automotive na úrovni EU, přičemž podnikatelé připomínají, že ČR je pátým největším výrobcem automobilů v Evropě.

Toto jsou připomínky mj. Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací, Elektrotechnického svazu českého, České komory fitness, Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů, Asociace českého tradičního obchodu, Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a dalších podnikatelských organizací, které Hospodářská komora zastřešuje.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky