Podnikatelé s pomocí Ukrajině neváhají. Aktuálně se potýkají s odlivem ukrajinských zaměstnanců

Současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem kvalifikovaných ukrajinských zaměstnanců. Z bleskového šetření Hospodářské komory vyplynulo, že odchody ukrajinských mužů zasáhly 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Čeští podnikatelé také velmi rychle zmobilizovali materiální i další humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří před válkou prchají do ČR. 

„Ukrajinci pracující v tuzemských firmách v současné době dostávají povolávací rozkazy nebo jedou naproti svým rodinám na ukrajinské hranice. Týká se to zaměstnavatelů ze stavebnictví, strojírenství a služeb. To pro české firmy může mít krátkodobě negativní dopady, přesto svým zaměstnancům vycházejí vstříc, pokud se rozhodnou do vlasti odcestovat. Je teď na nás podnikatelích i státu, abychom v ČR již žijícím Ukrajincům i těm, kteří přicestují z válečné oblasti, poskytli odpovídající a důstojné podmínky,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Komora upozorňuje na to, že po odlivu části ukrajinských zaměstnanců je třeba výrazně usnadnit a urychlit nábor zaměstnanců z ostatních států, které jsou zapojeny do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. „Jakkoliv bude řada zaměstnavatelů svá místa Ukrajincům držet, bylo by žádoucí jejich absenci alespoň krátkodobě překlenout kvalifikovanými zaměstnanci z dalších států. V komorovém šetření projevují zaměstnavatelé největší zájem o pracovníky z Mongolska, Moldavska nebo Kazachstánu,“ dodává viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský, který zároveň apeluje, aby vláda usnadnila vyřizování pracovních víz pro cizince tak, aby se nemuseli při jejich získávání vracet do domovské země. 

Podnikatelská pomoc Ukrajině

Ukrajinským občanům přímo v jejich vlasti nebo v ČR pomáhají české firmy, ať už se jedná o humanitární podporu v peněžní, materiální nebo i jiné formě. Velké obchodní řetězce kromě potravinových sbírek podpoří své pracovníky z Ukrajiny např. pomocí zachování části mzdy po dobu jejich nepřítomnosti. „Všechny hlavní obchodní řetězce a další významné obchody vyplatí minimálně 50 % mzdy všem zaměstnancům z Ukrajiny po dobu tří měsíců v případě, že budou muset z důvodu válečného konfliktu plnit svou brannou povinnost a přerušit práci v ČR. Chtějí tak zabránit tomu, aby byly jejich rodiny vystaveny další těžké životní situaci kvůli nedostatku finančních prostředků,“ říká viceprezient Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Asociace hotelů a restaurací oslovila všechny své členy s možností nabídnout část jejich ubytovacích kapacit pro rodiny prchající z války na Ukrajině. Členové k dnešnímu ránu nabídli více než 3 500 lůžek zdarma. Tyto nabídky jsou pravidelně aktualizovány v seznamu, který asociace předala Správě uprchlických zařízení ministerstva vnitra. „Přes těžkou ekonomickou situaci, ve které se provozovatelé hotelů a restaurací po dvou letech pandemie covidu-19 nacházejí, jsou všichni ochotni pomoci a přispět rodinám, které utíkají před válkou. Za tuto nezištnou pomoc jim jménem Hospodářské komory a Asociace hotelů a restaurací děkujeme,“ dodává prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Pomoc Ukrajině v oblasti zbrojního průmyslu koordinuje už od minulého týdne také český obranný průmysl. „Firmy z obranného průmyslu sdružené v Hospodářské komoře jsou připraveny maximálně zajistit potřeby české vlády, začít vyrábět na maximální výkon a mobilizovat nové zdroje a schopnosti. Nutnost rychlé podpory Ukrajiny ze strany vlády ČR také podtrhuje nezbytnost změn legislativy tak, aby byl například umožněn prodej na mezivládní úrovni,“ říká Lubomír Kovařík, předseda Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory, který zároveň poděkoval tuzemským firmám, které Ukrajině poskytly darem vojenský materiál.

Miroslav Beneš

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY