„Plíce šachty“ na Dole ČSM prošly obnovou

OKD dokončila významnou opravu hlavních důlních ventilátorů, které od roku 1968 slouží k větrání důlních prostor. Na zlepšení jejich spolehlivosti a snížení hlučnosti společnost vynaložila celkem 3,5 milionu korun.

Plíce šachty, jak se obřím důlním ventilátorům přezdívá, jsou umístěny na povrchu šachet v blízkosti výdušných jam a starají se o větrání důlních prostor. V každé ze dvou lokalit Dolu ČSM, Sever i Jih, jsou umístěny dva hlavní ventilátory o průměru oběžného kola 3,2 respektive 4 metry, z nichž jeden je neustále v provozu a druhý plní záložní funkci.

„Tyto stroje pracují nepřetržitě, aby mohli horníci každý den fárat. Podepisují se na nich ale náročné korozní podmínky okolního prostředí, takže předpokladem pro to, abychom ventilátory udrželi ve funkčním a provozuschopném stavu, jsou preventivní prohlídky a pravidelná údržba odbornými firmami,“ vysvětlil vedoucí povrchových provozů OKD Radomil Ocisk.

Komplexní oprava hlavních ventilátorů, která byla nyní dokončena, probíhala v několika fázích od loňského roku. Její součástí byla například výměna regulačních i statorových lopatek stroje a náboje oběžného kola, oprava kovových výztuh, ale také náhrada 200 stávajících tlumičů hluku novými.

„Výsledkem bude kromě zlepšení spolehlivosti zařízení také znatelné snížení hluku v okolním prostředí. Podle měření se po výměně tlumičů snížila hlučnost ventilátorů o přibližně 10 dB, což jistě uvítají obyvatelé Stonavy i části Karviné,“ dodal Ocisk.

Opravy probíhaly za přísných bezpečnostních podmínek a za přítomnosti bezpečnostního dozoru.„Pracovalo se ve stísněných prostorech uvnitř korpusu hlavních ventilátorů. Je to náročná práce a vyžaduje značnou zručnost. Navíc každá fáze musela proběhnout v co nejkratším čase, neboť provoz bez záložního ventilátoru je pro chod šachty vždy značným rizikem,“ doplnil Milan Siekiera, mistr údržby v OKD.

Obnovu ventilátorů, na níž se velkou měrou podílely také opravárenské dílny, útvar povrchové energetiky a strojní údržba OKD, provedly firmy z Moravskoslezského kraje. O opravy strojního zařízení se postarala ostravská pobočka ZVVZ-Enven Engineering a výměnu tlumičů zajistila firma SE-MI Technology.

Zdroj: okd.cz