Ozdravný balíček vlády firmám zvýší náklady v řádech až stovek milionů korun

Navrhovaná opatření konsolidačního balíčku vlády kritizují členské firmy Krajské hospodářské komory MSK nejen kvůli zvýšení daně z příjmů o dva procentní body, které jim vezme finance určené na zefektivnění výroby, ale také kvůli zvýšenému tlaku zaměstnanců na růst mezd.

Třineckých železáren se podle tiskové mluvčí Petry Mackové Juráskové nejvíce dotkne zrušení osvobození od „ekologické“ daně, která bude mít dopad na růst nákladů ve stovkách milionů korun. Stejně tak se do hospodaření společnosti negativně promítne zvýšení daně z nemovitostí na dvojnásobek nákladů, což představuje nárůst v desítkách milionů korun, zvýšení daně z příjmů právnických osob, odvod sociálního a zdravotního pojištění navíc z hodnoty poskytnutého benefitu zaměstnancům a další.

Firmy již nyní čelí silnému tlaku na zvyšování mezd, zatížení zaměstnanců nemocenským pojištěním podle vedení firem tento tlak ještě zesílí.

Ředitel společnosti CZ testing institute Daniel Kudláček očekává také problém s výrazným navýšením odvodů pro OSVČ. „Pro nás to bude znamenat nutnost zajistit některé nové poskytovatele služeb, neboť stávající avizují činnost ukončit. V druhém případě se jedná o zdražení nakupovaných subdodávek,“ doplnil.

„Jako zástupci podnikatelské sféry vidíme největší zátěž ve zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent. Firmy to donutí omezit investice na zefektivnění výroby, čímž se sníží jejich konkurenceschopnost. Kritika zaznívá také na navrhované zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů,“ shrnul předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK René Kolek.

Dodal, že firmám navíc chybí zaměstnanci a vláda by se proto měla zaměřit na roční kvóty na kvalifikovanou pracovní sílu, které jsou nyní absurdně nízké a s příliš dlouhými čekacími lhůtami na zaměstnanecké karty.

„Pro nás bude zvýšení daně z příjmů, zrušení daňového osvobození na zaměstnanecké benefity a zrušení poskytování tichého vína jako daňově uznatelného nákladu znamenat zvýšení daní o cca 15 miliónů korun. Tyto peníze budeme muset nají v úsporách – například snížením mzdových nákladů, tedy propuštěním 5 % zaměstnanců,“ řekl předseda představenstva společnosti GO Steel Ivo Chmelík.

Firmy se také obávají, že přijdou o odborníky zaměstnané na DPP. „Pro práci na určitých projektech při výzkumu a vývoji využíváme i externí odborníky právě na DPP a obávám se zde, zdali to pro obě strany bude nadále výhodné, resp. zda budou mít zájem tyto dohody s námi uzavírat při odvedení pojistného, evidenci a případných kontrolách těchto dohod,“ uvedl ředitel CZ testing institute Daniel Kudláček.

V posledním roce se podle něj ukazuje, že výrazné zdražení vstupů (o stovky procent), působení inflace, vývoj kurzu koruny vůči euru, tlaky zaměstnanců na zvyšování mezd a přehřátý trh práce výrazně snižuje soutěžní pozici na trhu. „Rozdíl mezi našimi službami a např. švýcarským konkurentem se srovnává alespoň v cenové hladině a velmi intenzivně řešíme strategickou diferenciaci,“ uzavřel.

Vládní balíček podle firem navíc obsahuje řadu opatření, která nepříznivě zasáhnou výrobní firmy a jejich zaměstnance, a přitom nezajistí nijak výrazný příjem do státního rozpočtu. „V době, kdy průmysl stojí před novými výzvami svého přerodu v souvislosti se zvýšením nákladů na energie, nutností automatizace, nedostatku pracovních sil a jejich zdražování není rozumné odčerpávat průmyslu další peníze. Po epidemii covidu, energetické krizi a nyní silné koruně to pro výrobní firmy bude další rychlá rána, ze které se mnohé budou jen těžko vzpamatovávat,” uvedl výkonný ředitel BR Group Petr Mitura. 

Velmi nízkou úsporu lze také očekávat například od zrušení daňového zvýhodnění benefitů pro zaměstnance. „Firmy na základě tohoto opatření benefity omezí, což bude nepříjemné pro zaměstnance a pro státní rozpočet to přitom nezajistí přínos, který si vláda slibuje. Zcela proti záměru vrátit mladé rodiče co nejdříve do práce, vytvořit jim podmínky pro využívání zkrácených úvazků v době rodičovské dovolené, a vlastně i pro rodičovství v době budování kariéry jde návrh na zrušení školkovného. V některých lokalitách školky dítě nepřijmou kvůli omezených kapacit nebo kvůli nižšímu věku dítěte, a přitom se ruší motivace pro umístění dětí do dětských skupin,” upozornil například personální ředitel BR Group Adam Kondělka. 

Ing. Ilona Honusová, PR marketing KHK MSK