Nový program “Obchůdek 2021+” umožňuje krajským úřadům podpořit maloobchodní prodejny na venkově

Trvání programu Ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 2021+ je prodlouženo. Obchodníci tak mohou na příslušném krajském úřadě žádat o podporu od 1.  září do 15. října 2022. V rámci tohoto programu je také možné mimo jiné finančně podpořit bezhotovostní platby.

Maloobchody mohou obdržet až 130 tis. Kč na financování provozních výdajů za měsíce leden až říjen 2022 nebo leden až prosinec 2022 podle rozhodnutí kraje.

Obchodníci mohou získat dotaci na:

  • mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího personálu prodejny
  • nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
  • poplatky za internet či telefony
  • poplatky za platební terminál

Konkrétní podmínky stanovuje příslušný krajský úřad. 

Veškeré informace jsou k dispozici na www.obchudek2021plus.cz.