NABÍDKA TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19

Společnost GHC GENETICS, s.r.o. zajišťuje služby klinické laboratoře spolu se testováním na COVID-19. S přihlédnutím k aktuálnímu stavu koronavirové pandemie se rozhodli nabídnout podnikatelské veřejnosti a úřadům státní správy a samosprávy pomoc rozšířením počtu odběrových týmů nově i do Moravskoslezského kraje.

Nabízí kompletní servis v rámci testování zaměstnanců firem tzv. na klíč. Postarají se o samotné testování zaměstnanců, administrativu s tím spojenou při dodržení zásad GDPR, vyřeší nakládání s nebezpečným odpadem, automaticky řeší také následné pozitivní zaměstnance formou testování PCR testem, zabezpečuje komunikaci s krajskou hygienickou stanicí a pro zaměstnavatele zajišťuje potřebné administrativní doložení provedení testování zaměstnanců pro případnou následnou kontrolu orgánů státní správy. Testování zaměstnanců provádí zpravidla 1x týdně po dobu 4 následujících týdnů. Místo, termín a čas určí po navázání spolupráce po vzájemné dohodě.

Jak testování probíhá?
Do vyčleněných prostor přijíždí zpravidla pětičlenný odběrový tým. Jeho členové splňují potřebné požadavky. Dle předem společně vyhotoveného seznamu zaměstnanců firmy tito přichází a jsou postupně testováni antigenními testy. V případě pozitivního vyhodnocení antigenního testu následuje ihned v místě aplikace PCR testu. Po jeho vyhodnocení a případném potvrzení pozitivity i tímto testem je zaměstnanec předán krajské hygienické stanici, která s ním již provádí úkony dle svých standardů (trasování, izolace, apod.).

Společnost používá antigenní a PCR testy schválené zdravotními pojišťovnami, s nimiž mají platnou smlouvu
o úhradě zdravotnických služeb a výkonů. Testy tzv. „ze slin“ bohužel nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tyto umí pro testování také nabídnout, za plnou úhradu ze strany zaměstnavatele.

Testování zaměstnanců na COVID-19 je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Pro zaměstnavatele tedy zdarma při splnění podmínek (zaměstnanec nesmí být 5 dní předem testován jinde, pozitivita zaměstnance v posledních 3 měsících a zaměstnanec neprodělal očkování proti COVID – 19).
S ohledem na nutnost zabezpečení mzdových nákladů členů odběrového týmu nad rámec úhrad testování od zdravotních pojišťoven a pro pokrytí cestovních nákladů, účtujeme zaměstnavateli 50,- za každý provedený test jeho zaměstnance. Vše vždy po předchozí akceptaci a dohodě se zaměstnavatelem.

V případě zájmu se prosím obracejte na: Ing. Milan Plesar, tel. +420 731 555 251, plesar.milan@gmail.com.